Stina Inga

Jag är född 1974 i Kiruna och är bosatt i Kiruna. Under hela min uppväxt och även nu är renskötseln central i mitt liv, det är en stor del av min identitet, likaså det samiska språket, som är mitt modersmål. Min mamma simultanöversatte sagor och berättelse från svenska till samiska när hon läste för mig och mina syskon när vi var små, det skrivna språket har alltid haft en stor del i mitt liv.

Jag har alltid skrivit, började med dagböcker och under gymnasietiden hade jag svenska lärare som uppmuntrade mig att skriva mer och använda mig av det skrivna språket. Den första dikten jag skrev på samiska var till mormors 70-års dag och efter det publicerades min första diktbok på samiska ”Ferten eallima joksat” (DAT förlag) 1995. För mig är skrivande ett sätt att distansera mig från känslorna och få perspektiv på tillvaron, samtidigt som det har blivit mer och mer viktigt för mig att försöka bevara det samiska språket, även om mina två senaste böcker är både på samiska och svenska. Jag har valt att själv översätta dikterna till svenska eftersom det finns uttryck som inte går att översätta till svenska och det samiska språket och talesättet skiljer sig mycket från det svenska språket och det finns en rädsla hos mig att dikterna översätts ordagrant vilket gör att det finns en risk att diktens kärna förändras.

Eftersom mitt skrivande handlar om känslor, det som kan röra den enskilda individen, men också allmänmänskliga känslor är det ett samtalsämne som kommer på tal när jag har uppläsningar. Min senaste bok ”Jámán oanehis bottu” handlar om våld mot kvinnor och det är ett ämne jag gärna tar upp eftersom jag har utbildning i det och vill belysa det, samtidigt som det är ett sätt att bryta tystnaden kring våld. Mitt skrivande handlar också om att bevara ord och uttryck som håller på försvinna, som ändrar form och som är beroende på dialekt så kommer det också upp naturligt vid samtal kring texterna.

Verk

Ferten eallima joksat, (DAT 1995)
Skilli čoavdagat čoavjji dievva/Med magen full av skramlande nycklar (Författarens Bokmaskin 2009)
Jámán oanehis bottu/ Jag dör en kort stund (DAT, 2016)

Antologier
Beyond the Wolf Line. (Anthology of Sami Poetry, Making Waves 1996)
Göra upp eld (Glesbygdsverket 1996)
Juoga mii geasuha. Sámi girječálliid searvvi antologiija, (Davvi Girji 2001)
Taste of Paper. (Anthology of Texts from the Young Writers Meeting in Visby 2002, Östersjöns författar- och översättarcentrum 2002)
Nio, (Black Island Books 2002)
Publicerat dikter i olika tidskrifter, bl. a.: Lyrikvännen nr 1/2000 ja Islándda/och isländska Andblær, 2000, Timarit um listir, 10. hefti, Höfundar, Provins nr. 1/2018.

Språk: Nordsamiska och svenska

Kontaktuppgifter: stinainga[@]hotmail.se

 

Jag hade silver i händerna

den där natten

när månen dolde händerna

när solen försvann

Det var jag

som hade silver i mina händer

och täckte stenarna vid stranden

Gömde det som hade hänt

Det var jag

som täckte

allt

 


 

Stina Inga, riegádan 1974, orru ja bargá Gironis. Son lea nuorravuođa rájis čállán ja lea ieš oahpahallan čállit sámegiela. Su vuosttaš diktagirjji, Ferten eallima joksat man DAT almmuhii 1995, oaččui olu rámi ja fuomášumi. Maŋit girji Skilli čoavdagat čoavjji dievva man son ieš almmuhii 2009, lei sihke sáme- ja ruoŧagillii. 20 jagi maŋŋil vuosttaš girjji mii leat hui ilus ja rámis almmuhit su ođđa girjji, Jámán oanehis bottu, mii maid lea sáme- ja ruoŧagillii.

Girji lea muitalus diktahámis gos nissonolmmoš čállá iežas stuorra ráhkisvuođas mii rievdá bahča beahttašupmin, garra ballun ja jápmin jurdagiidda. Loahpas suhttu ja vašši jorrá nanusmuvvamii ja ođđa eallinmoktan.

Stina Inga lea ovdal almmuhan dáid diktačoakkáldagaid / tidigare utgivna diktsamlingar:

Ferten eallima joksat, DAT 1995.
Skilli čoavdagat čoavjji dievva/Med magen full av skramlande nycklar, Författarens Bokmaskin 2009.
Mielde antologiijan / Medverkat i antologier:
Beyond the Wolf Line. An Anthology of Sami Poetry, Making Waves 1996; Göra upp eld, Glesbygdsverket 1996; Juoga mii geasuha. Sámi girječálliid searvvi antologiija, Davvi Girji 2001; Taste of Paper. Anthology of Texts from the Young Writers Meeting in Visby 2002, Östersjöns författar- och översättarcentrum 2002; Nio, Black Island Books 2002.
Almmuhan divttaid áigečállagiin / Publicerat dikter i olika tidskrifter, ea.ea/bl. a.: Lyrikvännen nr 1/2000 ja Islándda/och isländska Andblær, 2000, Timarit um listir, 10. hefti, Höfundar.