[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Lea. Govva: Tjállegoahte

Sïjhth mijjine soptsestidh? // Kontakta oss

info[@]tjallegoahte.se

Mijjieh gïeh daesnie berkieh leah // Vi som jobbar här är:

Lea Simma, láidesteaddji Tjállegoahte
lea[@]tjallegoahte.se
072 403 18 71

Naomi Aira, láidesteaddji Giehttogiella 
naomi[@]tjallegoahte.se
070 220 31 29

Malin Lantto, administratör.
malin@tjallegoahte.se

Mijjieh vuelielaptesne Saemie duedtiegåetesne Jåhkåmåhkken jarngesne. Båetede orre gærjah vuartasjidh, prïhtjegen jovkedh jïh gåassodh. Mijjen aaj tjaelijidie sijjiem maam maahtah dongkedh gusnie dovne tjaelije jïh nedtevierhkie.

Vi finns på nedervåningen i Sámi duodjihuset i centrala Jåhkåmåhkke. Kom in och kika på nya böcker, drick kaffe och säg hej. Vi har också en bokningsbar skrivbordsplats med skrivare och nätverk för författare. 

.

PÅASTESIJJIE/POSTADRESS

Tjállegoahte
Författarcentrum Sápmi
Box 84
96223 Jåhkåmåhkke/Jokkmokk

BÅETIEH GUESSINE // KOM PÅ BESÖK

Tjállegoahte
Författarcentrum Sápmi
Porjusvägen 4
962 31 Jåhkåmåhkke/Jokkmokk

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]