Bagadusat oahpaheddjiide // Lärarhandledningar

Här samlar vi länkar till olika lärarhandledningar i litteratur på samiska och ger tips om var du kan hitta mer. Handledningarna finns på olika samiska språk. Det kommer fler översättningar allt eftersom. 

Poesiija/Lyrik

Jag skriver dina ord, lärarhandledning i lyrik,Jenny Edvardsson, lulesamiska

Jag skriver dina ord, lärarhandledning i lyrik, Jenny Edvardsson, nordsamiska

Jag skriver dina ord, lärarhandledning i lyrik, Jenny Edvardsson, sydsamiska

Govvaráiddut/Serier

Skapa egna serier, en seriehandledning, Jimmy Wallin, nordsamiska

Skapa egna serier, en seriehandledning, Jimmy Wallin, sydsamiska

Juoigan/Jojk

Jojk i vardag och skola. Handledning av Nina Nordvall Wahlberg, svenska

Lohkeme/Låhkåm/Lohkan/Läsbingo

Åarjelsaemiengïel lohkemebingo

Julevsámegiella låhkåmbingo

Davvisámegiel lohkanbingo

Läsbingo på svenska

Čálliid lágádus

Förlaget Čálliid lágádus har en “lohkančiehka”, en läsehörna med bland annat lärarhandledningar för litteratur som är utgiven på förlaget. Vi tipsar bland annat om den här handledningen till Marry A Sombys fantastiska bok Stáinnak.

Läs mer 

Skolum

Skolum har lärarhandledningar i litteratur på samiska, allt från skrivövningar till litteraturhistoria.

Läs mer