Gåvvå: Tjállegoahte

Giellareaiddut // Språkverktyg

Giellatekno

Giellatekno siiddus leat olut reaiddut sámegielaide, omd. hállansyntesa ja sátnegirjjit


Giellateknos hemsida finns förutom stavningshjälpmedlet Divvun och översättningsprogrammet mellan nord- och lulesamiska många andra hjälpmedel för samtalande, bland annat länkar till ordböcker och talsyntes.

     
Giellagáldu

Giellagáldu bargun lea terminologiija-, čállingiela norpmaid- ja čállinvugiid normeren. Dasa lassin mii bargat giellagáhttemiin ja fállat nuvttá giellageavahanveahki geavaheaddjiide.


Giellagáldu arbetar med samisk terminologi och normering av samiska skrivspråk. Men de arbetar också med stärka språken och erbjuder gratis språkhjälp till dig som behöver råd, stöd och har olika slags språkfrågor.