Girji Dat lágádusas. Govva: Elin Anna Labba

Förlag // Lágádusat

Bokförlag utgör ett mellanled mellan författare, tryckeri och bokhandlar. Här har vi i alfabetisk ordning listat förlag i Sápmi som ger ut samisk litteratur. 

ÁJTTE
Ájtte svenskt- fjäll och samemuseum i Jåhkåmåhkke ger kontinuerligt ut skrifter och litteratur med koppling till museets verksamhet. Museet har också en bokhandel med samisk litteratur. Läs mer

ÁVKI
Ávki är ett uvecklingsbolag i Jiellevárre/Gällivare som ägs av samebyarna i kommunen. De har på senare tid också börjat satsa på samisk kultur och har gett ut facklitteratur. Läs mer

BÁHKO
Lulesamiskt förlag i Ájluokta, Divttasvuodna. Läs mer

BÁRUS
Förlag med säte i Guovdageaidnu/Kautokeino. Läs mer

ČÁLLIIDLÁGADUS
Čálliidlágadus är ett förlag baserat i Kárašjohka och de har en bred utgivning av samisk litteratur. De sista åren har de också gjort stora digitala satsningar och har mycket läromedel. Mycket kan beställas genom AdLibris. Läs mer

DAVVI GIRJI
Davvi girji etablerades 1990 och ger ut samisk litteratur i alla genrer, framförallt på nordsamiska. Det är det största samiska förlaget och ger ut mycket läromedel och barnböcker, men även böcker för en vuxen publik. De ger även ut många författare från svensk sida av Sápmi. Läs mer

DAT
Dat ger ut både musik och litteratur och är verksamma över hela Sápmi. Läs mer

E-SKUVLA

Ger ut Bamse, Emma, Totte, Pettsson och Findus med flera. Har även läromedel och pedagogiskt material. Läs mer

GAALTIJE
Förlag knutet till det sydsamiska centret Gaaltije i Staare. Läs mer

GOLLEGIELLA
Gollegiella girjelágádus/Gollegiella bokförlag drivs av författaren Rauni Magga Lukkari och har sitt kontor i Romsa/Tromsö. Läs mer

IĐUT
Iđut ger ut litteratur i alla genrer och även ungdomsmagasinet Š. De har sitt kontor i Ikkaldas. Läs mer

KIELETÄR
Förlag i Anaar som ger ut böcker på samiska och finska. Läs mer

KULACULTURA PUBLISHING
KulaCultura publishing är ett relativt nystartat förlag med bas i Jåhkåmåhkke/Jokkmokk. Det är ett av få samiska förlag i på svensk av Sápmi.

RAVDA LÁGÁDUS
Ravda lágádus är ett nystartat förlag i Rávddas som satsar på facklitteratur, skönlitteratur och barnböcker på samiska. Läs mer

SAEMIEN SIJTE
Saemien Sijte är ett sydsamiskt kulturcenter i Snåsa som även har gett ut böcker på sydsamiska. Läs mer

SKÁNIID GIRJIE
Skániid girjie är ett markasamiskt förlag som arbetar för att synliggöra markasamiskt område genom litteratur. Läs mer

VÁRDOBÁIKI
Samiskt center som också har gett ut litteratur på samiska. Läs mer

VUELIE
Förlag ägt av Frode Fjellheim som ger ut samisk musik och litteratur om musik. Läs mer

ANDRA FÖRLAG I SÁPMI SOM GER UT LITTERATUR PÅ SAMISKA

LUMIO. Lumio är ett Norrbottensförlag som ger ut böcker på svenska, finska och meän kieli, men de har också gett ut samisk litteratur. Läs mer

SOLUM Norskt förlag som ger ut en del litteratur på samiska. Läs mer

Facklitteratur ges också ut av Umeå och Tromsö universitet.