Girjjegijssá // Blogg

Jojkkurs med Jörgen Stenberg!

Jörgen Stenberg är född och bor i Máláge. Renskötare, jojkare och berättare. Han har vunnit jojkdelen i Sámi Grand Prix 2014 och 2022. Han är en viktig kulturbärare av den umesamiska jojktraditionen och även en mycket uppskattad inspiratör i jojk för barn. Han var en av de fyra som hungerstrejkade utanför Kiruna Stadshus 1993 i och…

Detaljer

Writing workshop!

Bovdehus Ohcejohkii čállinbádjái Buresboahtin Ohcejohkii rabas ságastallamii ja čállinbádjái! Michi Saagiig Nishnaabeg girječálli, akademihkkár ja dáiddár Leanne Betasamosake Simpson doallá čállinbáji Ohcejogas Davvenásttis bearjadaga 25.8.2023. Betasamosake lea okta dálá áiggi čeahpimus anti-koloniála teorehtikkáriin, guhte lea čállán gávcci girjji anti-koloniála teorias ja eamiálbmotvuođas earret eará The Winter We Danced, Dancing Our Turtles Back, As We Have…

Detaljer

Noveallagilvvu vuoitit 2023 – Vinnare i Novelltävlingen 2023

Gieresvuohta Sámen – 1. novealla  Ij goassak, la guhkes ájgge – Joakim Bergdahl  Sån bådij muv lusi biehtsemáno iehkeda. Rabásjuolgak lidjiv ja lájbbesmåle dähppun juolggetjuvddegaskajda. Mobijllam svaráj.  “Le gus hejman?”, tjálij.  Gå ittjiv gávna ruhkesjiffilav de ravggijiv smålijt tjällárij ja sihkkuv juolgijt bajemus lávkkistagán.  “Boade sisi”, tjálliv sunji.  Tjuottjadiv berunijt skáddnitjit ja gulliv gå sån…

Detaljer

Boađe bargui min lusa!

Boađe bargui min lusa! Tjállegoahte birraTjállegoahte – Författarcentrum Sápmi lea organisašuvdna mii bargá sámi girjjálašvuođa nannemiin. Muitaleapmi ja min luođit leat maiddái oassin girjjálašvuođas. Mii háliidit ahte eambbosat galget lohkat sámegielat girjjálašvuođa ja sámi girjjálašvuođa iežá gielaide. Mii sávvatahte min barggu dihte šaddet lasi girječállit, girjjit, muitalusat ja lohkkit boahttevuođas. Mii háliidit nai loktet mánáid…

Detaljer