Gåvvå/Foto: Tjállegoahte

Stipendier och bidrag // Doarjagat

Här hittar du några stipendier och bidrag som finns att söka i Sápmi. Vi uppdaterar listan allteftersom. Stipendierna och bidragen nedan är specifika för Sápmi, men i menyn till höger finns länkar till information om andra bidrag och stipendier att söka.

Sámeráđđis arbetsstipendium

Sámeráđđi har ett av få arbetsstipendium i Sápmi som du kan söka för att skriva. Stipendiet ligger på närmare 200 000 kronor och är tänkt att gå till lön för samiska kulturarbetare. Sámeráđđi delar också ut bidrag för projekt.

Läs mer

Samiske Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond (SKFV)

Läs mer

Sametinget på svensk sida av Sápmi

Sametinget på svensk av Sápmi delar inte ut arbetsstipendium ännu, men har projektbidrag för kultur. Att främja litteratur är en del av Sametingets kulturpolitik. Mer information finns på Sámediggis hemsida. 

Kaia Anstensens minnesfond

I minne av Kaia Anstensen delas varje år ut ett stipendium på 15 000 kronor. Mer information om fonden hittar du på deras facebooksida. 

Hövens stipendiefond

Hövens fond är till minne av Nils Hövenmark och de delar varje år ut ett stipendium på Jokkmokks marknad.

Läs mer

Gustafssons stiftelse

Göran Gustafssons Stiftelse för natur och miljö i Lapplandhar till syfte att främja vetenskapliga forskningsprojekt om natur, miljö och urbefolkning i Lappland. Är du forskare eller skriver facklitteratur är det möjligt att söka.

Läs mer

Region Norrbottens olika stipendier till  norrbottniskt verksamma konstnärer och kulturpersoner.

Region Västerbottens kulturstipendium 

Region Jämtland delar ut samisk stipendium och kulturstipendium och kulturpris till Peterson-Bergers minne

Författarförbundet listar stipendier som kan sökas av författare, översättare och andra litterära upphovspersoner.

Resurscentrum för litteratur ger råd om hur du hittar finansering för litterära projekt

Med stöd av: Sametinget, Region Norrbotten, Kulturrådet, Jokkmokks kommun, Svenska postkodsstiftelsen