Gåvvå/Foto: Tjállegoahte

Stipendier och bidrag // Doarjagat

Här hittar du några stipendier och bidrag som finns att söka i Sápmi. Vi uppdaterar listan allteftersom. Stipendierna och bidragen nedan är specifika för Sápmi, men i menyn till höger finns länkar till information om andra bidrag och stipendier att söka.

Sámeráđđis arbetsstipendium

Sámeráđđi har ett av få arbetsstipendium i Sápmi som du kan söka för att skriva. Stipendiet ligger på närmare 200 000 kronor och är tänkt att gå till lön för samiska kulturarbetare. Sámeráđđi delar också ut bidrag för projekt.

Läs mer

Samiske Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond (SKFV)

Läs mer

Sámediggi i Sverige

Sametinget på svensk av Sápmi delar inte ut arbetsstipendium, men har projektbidrag för kultur. Att främja litteratur är en del av Sametingets kulturpolitik. Mer information finns på Sámediggis hemsida. 

Sámediggi i Norge

Sametinget på norsk sida av Sápmi ger bidrag till samisk litteratur, för dig som har ett företag registrerat i Norge och ska ge ut ett originalmanus på samiska. Läs mer 

Sámi fágagirjjálaš foanda

Sámi fágagirjjálaš foanda delar ut stipendier till samisk facklitteratur. Förutom projektstipendium för manus kan man söka resebidrag och bidrag för att skriva kritik. Läs mer

Davviriikkalaš jorgalandoarjja

Davviriikkalaš jorgalandoarjja är ett bidrag för att samiska förlag ska kunna översätta från samiska till andra nordiska språk. Läs mer 

Samiska minnesfonden

Samiska minnesfonen delar ut stipendier varje år till både enskilda och föreningar/organisationer. Läs mer

Arctic Indigenous Fund

En ny filantropisk fond som leds av unga urfolksledare från hela Arktis. Läs mer

Region Norrbotten

Samiska författare som är verksamma i Norrbotten kan förutom projektstöd söka manusbearbetningsstöd och mobilitetsstöd från Region Norrbotten. Med manusbearbetningsstödet kan du t.ex. ta hjälp av en lektör eller någon som läser korrektur. Mobilitetstödet kan sökas för att t.ex. besöka skrivarresidens, festivaler och andra litterära evenemang. Läs mer.

Du som bor i Norrbotten kan också söka:

Rubus Arcticus

Syftet med Rubus Arcticus är att premiera professionella kulturskapare med norrbottnisk anknytning. Läs mer. 

Region Västerbotten

Region Västerbottens kulturstipendium är fördelat på två kulturstipendier som varierar från år till år och ett bildkonststipendium, samt ett hedersstipendium i form av en gåva. Läs mer. 

Region Jämtland/Härjedalen

Region Jämtland Härjedalens kulturstipendier och kulturpris är avsedda att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom olika konstnärliga områden så som teater, musik, dans, bild- och formkonst, litteratur, slöjd, design, film, kulturarv och andra jämförbara kulturområden. Priset och stipendierna ska delas ut till personer som är bosatta eller huvudsakligen verksamma i Jämtland Härjedalen.

Läs mer. 

Nordisk kulturfond

Nordiska kulturfonden ska bidra till en positiv utveckling av konst och kultur i Norden genom att främja det kulturella samarbetet mellan Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. Läs mer. 

Kulturbryggan

Kulturbryggan har i uppdrag att främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet.  Man kan bl.a. söka projektbidrag för att skapa konst och kultur på ett nytt sätt med ett nytt innehåll. Läs mer

Kaia Anstensens minnesfond

I minne av Kaia Anstensen delas varje år ut ett stipendium på 15 000 kronor. Mer information om fonden hittar du på deras facebooksida. 

Hövens stipendiefond

Hövens fond är till minne av Nils Hövenmark och de delar varje år ut ett stipendium på Jokkmokks marknad.

Läs mer

Lilly och Tage fridhs stipendium

Lilly och Tage fridhs stipendium för unga författare kan sökas av dig som är ung författare som skriver skönlitteratur eller sakprosa för vuxna och/eller barn och ungdomar. Läs mer

Gustafssons stiftelse

Göran Gustafssons Stiftelse för natur och miljö i Lappland har till syfte att främja vetenskapliga forskningsprojekt om natur, miljö och urbefolkning i Lappland. Är du forskare eller skriver facklitteratur är det möjligt att söka.

Läs mer

Nämnden för hemslöjdsfrågor

NFH prioriterar ansökningar inom duodji som fokuserar på barn och unga, hållbarhet, företagande inom slöjd och hantverk, mångfald och vidgat deltagande samt kulturarv. Duojárat med skrivprojekt kan söka pengar härifrån om man gör det i samarbete med en förening eller organisation. Läs mer. 

Längmanska kulturfonden

Längmanska kulturfonden delar ut både kulturanslag och kulturpriser. Läs mer. 


Natur & Kulturs arbetsstipendier

Genom att dela ut stipendier vill Natur & Kultur bland annat bidra till kvalificerat litterärt arbete och till att allmänheten nås av ny forskning. De båda arbetsstipendierna kan man söka liksom Cullbergstipendiet.

Läs mer.

Författarfonden

Sveriges författarfonds stipendium kan sökas av författare, översättare, tecknare, fotografer och kulturjournalister. Stipendierna är både ettåriga och fleråriga.

Läs mer. 

Region Norrbottens olika stipendier till norrbottniskt verksamma konstnärer och kulturpersoner.

Region Västerbottens kulturstipendium 

Region Jämtland delar ut samisk stipendium och kulturstipendium och kulturpris till Peterson-Bergers minne

Region Västernorrland delar ut både arbetsstipendium och litteraturstipendium till personer som är folkbokförda eller har kopplingar till regionen.

Författarförbundet listar stipendier som kan sökas av författare, översättare och andra litterära upphovspersoner.

Resurscentrum för litteratur ger råd om hur du hittar finansering för litterära projekt