Novällatjállemgilpos

Ávvir ja Tjállegoahte ássaba novällatjállemgilbbusav manna l tiebmá «Gieresvuohta Sámen». Dån máhtá gilbbusij säbrrat jus la badjel 16 jage vuoras. Tjále novellav nuortta-, julev- jali oarjjelsámegiellaj. Novellan galggi binnemusát 2000 merka ja ienemusát 6000 merka. Novälla ij la åvddåla almoduvvam. Tjállusa almodibme: Tjálle äjggu ietjas tjállusav. Ásadiddje oadtju tjállusijt almodit Ávvira ja Tjállegoade nähttabielijn, páhpertidnigin…

Moa Backe Åstot: Låhkå ålov vaj galggá bessat mannuj

Sån la dävddám 21 valla juo vuojttám gålmmå tjállemgilbbusa. Márjju danna l aktavuohta dajna at sån lij tjálle åvddål gå máhtij tjállet. Akta suv vuostasj giehttojs lij gieddemuorjje mij manáj ietjas manojt. Dav ja ålov iehtjásav biedjin suv äjgáda tjállagij.  – Mån åvvå álu tjálliv juhtusij birra, ij nåv álu ulmutjijs. Dat la ihkeve suohtas at…

Läslovstips

Förr hette det höstlov. Nu är det läslov. Vi tipsar om nya samiska böcker för barn och unga som går att låna på biblioteken. Om boken inte finns i just ditt bibliotek så går det ofta att fjärrlåna. Ungdomsböcker Gii mun lean go don leat jávkan? Kathrine Nedrejord. Muitalus ráhkisvuođas, morrašis ja nanu ustitvuođas.12 jagi ja…