Boađe bargui min lusa!

Boađe bargui min lusa! Tjállegoahte birraTjállegoahte – Författarcentrum Sápmi lea organisašuvdna mii bargá sámi girjjálašvuođa nannemiin. Muitaleapmi ja min luođit leat maiddái oassin girjjálašvuođas. Mii háliidit ahte eambbosat galget lohkat sámegielat girjjálašvuođa ja sámi girjjálašvuođa iežá gielaide. Mii sávvatahte min barggu dihte šaddet lasi girječállit, girjjit, muitalusat ja lohkkit boahttevuođas. Mii háliidit nai loktet mánáid…

JOBBA MED OSS!

JOBBA MED OSS! Om Tjállegoahte Tjállegoahte – Författarcentrum Sápmi är en organisation som arbetar för att stärka den samiska litteraturen. I begreppet litteratur ingår även muntligt berättande och jojk. Vi vill att fler ska få tillgång till litteratur på samiska och litteratur skriven av samer på andra språk. På sikt hoppas vi att vårt arbete…

TJAELEMEKUVSJE ANNICINE

Skrivkurser med Annica Wennström 5-7/5 på Torpshammars herrgård En kurs för både dig som vill börja skriva eller dig som vill utveckla ditt skrivande. Du behöver inte ha skrivit innan för att komma på kursen, utan Annica är ett proffs på att hålla i kurser. Hon känner in rummet och personerna för att skapa en…

UKSA  (Sihkkojuvvon bálggis) 

Belongings är ett utbytesprojekt för kurdiska och samiska författare och ett samarbete mellan Tjállegoahte och Wêjegeh Amed i Turkiet som avslutas 31 mars 2023. Projektet finansieras av Sveriges generalkonsulat i Istanbul, Sametinget, Kulturrådet, Region Norrbotten och Institutet för språk och folkminnen. Här nedan kan du läsa ett utdrag av en av de kurdiska texterna som…

“Juohke ruoktu skuvlan, máinnas juohke eahkeda…”

Belongings är ett utbytesprojekt för kurdiska och samiska författare och ett samarbete mellan Tjállegoahte och Wêjegeh Amed i Turkiet som avslutas 31 mars 2023. Projektet finansieras av Sveriges generalkonsulat i Istanbul, Sametinget, Kulturrådet, Region Norrbotten och Institutet för språk och folkminnen. Här nedan kan du läsa ett utdrag av en av de kurdiska texterna som…

Kurdalaš kulturárbi

Belongings är ett utbytesprojekt för kurdiska och samiska författare och ett samarbete mellan Tjállegoahte och Wêjegeh Amed i Turkiet som avslutas 31 mars 2023. Projektet finansieras av Sveriges generalkonsulat i Istanbul, Sametinget, Kulturrådet, Region Norrbotten och Institutet för språk och folkminnen. Här nedan kan du läsa ett utdrag av en av de kurdiska texterna som…

GIRJJÁLAŠVUOHTA JA ÁRVOFÁPMU* 

Belongings är ett utbytesprojekt för kurdiska och samiska författare och ett samarbete mellan Tjállegoahte och Wêjegeh Amed i Turkiet som avslutas 31 mars 2023. Projektet finansieras av Sveriges generalkonsulat i Istanbul, Sametinget, Kulturrådet, Region Norrbotten och Institutet för språk och folkminnen. Här nedan kan du läsa ett utdrag av en av de kurdiska texterna som…