Juoiganoahpahus

Juoiganoahpahus Dán giđa ja čavčča lea Tjállegoahte bivdán Simon Issát Marainena mannalit visot sámeskuvllain. “Dán áiggi ii leat juohke ovttas luohti nu lahka, danin lea dehálaš ahte juoigit juiget earenoamážit mánáide. Sii leat min boahtteáigi. Lea gelddolaš ja suohtas bargat mánáiguin go lea veadjemeahttun árvidit makkár bargobeaivi šaddá. Mánáid máhcahat sáhttá boahtit njuolga ja leat garas, ja muhtimin gis eai jienát maidege.”…

Sigbjørn Skåden

Sigbjørn Skåden (r. 1976) lea eret Skániin, muhto orru Romssas. Sus lea sihke sámegiella ja dárogiella čállingiellan ja debuterii 2004s diktagirjjiin Skuovvadeddjiid gonagas. Dan maŋŋil lea čállán vel akta diktagirjji, golbma romána, akta mánáidgirjji ja dasa lassin čállán hui máŋggaid iešguđetlágan teavsttaid lávdái ja eará performatiiva prošeavttaide.

Fredrik Prost

Fredrik Prost lea Viikusjávrris eret, Vazáš čearus. Son lea 2011 rájis olles áiggi duojár muhto lea duddjon unni rájis. 2001 son duddjogođii ja dutkagođii sámi noaidegáriid ja 2017 son mearridii čállit girjji sámi vuoiŋŋalašvuođa ja gáriid birra. Girji almmuhuvvo DAT-lágádusas 2022 ja lea vuosttáš olles girji maid son lea čállán.

Čállinbeassi Gávtsjávrries – Skrivretreat i Ammarnäs 2-5 juni

Čállinbeassi Gávtsjávrries – Skrivretreat i Ammarnäs 2-5 juni Vill du ge ut en samisk skönlitterär bok och har ett skrivprojekt du arbetar med? Tjállegoahte arrangerar återigen en skrivarretreat med Annica Wennström. Kursen/retreaten är 2-5 juni 2022 i Ammarnäs. Anmälningsavgiften är 1 800 kronor. I den ingår boende, frukost, lunch, fika och middag under hela helgen,…

Tina Harnesk

Mitt namn är Tina Harnesk och jag är född och uppvuxen i Jokkmokk, men numera boende i en by utanför Arvidsjaur. Jag härstammar ur långa linjer bullersamma berättare och tigande tänkare. Min roman ”Folk som sår i snö” har beräknad nedkomst hos förlaget Bokfabriken i september 2022.

Girjeságastallamat

Välkommen till Tjállegoahtes litteraturscen i Jåhkåmåhkke. Hit bjuder vi under året in aktuella författare från hela Sápmi. Först ut är: KAFFE MED MJÖLK Författaren Ella-Maria Nutti samtalar om sin debutroman Kaffe med mjök med Tjállegoahtes Lea Simma. En mamma och en dotter. Ett avstånd mellan dom lika långt som mellan Gällivare och Stockholm. En lika…

Läsa för livet

 Cirkelledarkurs i Läsa för livet metoden i samarbete med Svenska Samernas Riksförbund och Tjallegoahte  Genom Läsa för livet får du lära dig hur du kan leda studiecirklar där deltagarna får mötas, samtala och utbyta erfarenheter med hjälp av biblioterapeutiska verktyg.  Utifrån det skrivna ordet i varierande former närmar ni er olika perspektiv.  I denna digitala…