Ájggeguovddelis // Aktuellt

GIRJJERIKKAS

Dál álgá Tjállegoahte digitála girjeriekkis. Vuosttas girjjit leat Ann-Helén Laestadiusa “Stöld”, Juho-Sire “Reivvet kommišuvdnii”, Terese Marie Mailhota “Heart Berries” ja Moa Backe Åstota “Himlabrand”.

DIGITAL BOKCIRKEL

Nu startar Tjállegoahte en digital bokcirkel. Årets första böcker är Stöld av Ann-Helén Laestadius, Reivvet kommišuvdnii av Siri Broch Johansen, Heart Berries av Terese Marie Mailhot och Himlabrand av Moa Backe Åstot. Häng på!

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Oahpahusfilmmat sámi girjjálašvuođas

Háliidatgo jođánis oahpisteami sámi girjjálašvuođas? Tjállegoahte lea ovttas Norrbottena, Västerbottena, Västernorrlanda ja Jämtland/Härjedalena Regiovdnagirjerájuiguin ráhkadan oahpahusfilmmaid mat muitalit oanehaččat sámi girjjálašvuođahistorjjá birra.

Utbildningsfilmer om samisk litteratur

Vill du få en kort introduktion i samisk litteratur? Tjállegoahte har tillsammans med Regionbiblioteken i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen tagit fram ett par utbildningsfilmer där vi tar en snabb genomgång genom den samiska litteraturhistorien.

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Dál mii lágidit fas čállinbeasi! 

Dál lea fas áigi ohcat min bivnnuhis čállinbeassái! Geassemánu 3-6 beivviid bagada Annica Wennström vihtta oassálasti Nihkkáluovttas. Oassálastit barget álgun teavsttaiguin ja girjeideaiguin. Oassálastindiva gokčá gurssa bagadallama, orruma ja biepmu. It dárbbaš leat almmuhan girjji jus háliidat searvat. Ulbmil lea bargat teavsttain maid boahttevuođas leat áigon almmuhit.

Nu blir det skrivarretreat igen! 

Nu är det dags att ansöka till vårt omtyckta skrivarretreat igen. Den 3-6 juni kommer Annica Wennström handleda fem personer i Nikkaluokta. Deltagarna arbetar med befintliga texter och bokidéer. I deltagaravgiften ingår handledning, eget boende och mat under vistelsen. Du behöver inte vara utgiven författare för att delta! Målet är att arbeta med en text som i framtiden kan ges ut,

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>
boktrave

Boađi boađi

Kalendarium

Miessemánu 15 b. // 15 maj
Deadline ansökan skrivarskola Bágojda Báddnum

Miessemánu 27-30 b. // 27-30 maj
Jåhkåmåhkke labut – Jokkmokk i rörelse

Miessemánu 26 b. // 26 maj
Girjerikkas/Bokcirkel Reivvet kommišuvdnii 

Geassemánu 3-6 b. // 13-6 juni
Skrivarretreat Nihkáluokta

Girjjegijssá // På Gång

Girjegijssá birra

Girjegijssás lea visot mii guoská sámi girjjálašvuhtii. Mii addit dieđuid girjjiid birra muhto maid dieđuid boahtte girjjálašvuođa dáhpáhusaid ja áigeguovdilis čálliid birra. Geahča daid sierra osiid vai gávnnat justte masa ieš liikot ja maid háliidat lohkat.

Om bokbloggen

Girjegijssá ger dig det senaste som hänt inom samisk litteratur. Vi ger boktips men uppdaterar dig också om kommande litterära evenemang och aktuella författarskap. Spana in de olika kategorierna för att hitta det som just du gillar och vill läsa om.

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Prosjäkta // Projekt

Giehttogiella

Giehttogiella leä barggaminne vuelijde jah substasárbieb nïnnuodit, mánán jah nuaran árggabiäjvváje. Bujkkálvis mïjjasne leä substas månnuolahkka jah mïjjah vuelij jah substasij máhtuojde tjåggiet. Tjuavuode!

Berätta mer!

Giehttogiella jobbar med att stärka jojken och den muntliga berättartraditionen i barns och ungdomars vardagsliv. Vi har bland annat en berättarturné och samlar kunskap om jojk och berättande. Häng på!

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Juhtijh tjaelijh // Författarförmedling

Moa Backe Åstot

Mon čálán noveallaid ja čáppagirjjálašvuođa, eareliiggánit nuoraide ja nuorra rávesolbmuide. Lea dehálaš munnje ahte sámi kultuvra oažžu saji girjjálašvuođas.


Jag skriver noveller och skönlitteratur, främst för ungdomar och unga vuxna. För mig är det viktigt att den samiska kulturen får ta plats inom litteraturen. 

Lågå ienep//Läs mer

Juhán Niila Stålka

Juhán Niila Stålka lea juoigi ja servvodatdigáštalli gii orru Jåhkåmåhkes. Son čatná čehpet oktii muitalusaid Stuor julevädnos koloniseremii ja dálkkádatrievdademiide.


Juhán Niila Stålka är jojkare och samhällsdebattör baserad i Jåhkåhmåhkke. Han väver på ett elegant sätt ihop historier från Stuor julevädno med klimatförändringar och kolonisering.

Lågå ienep//Läs mer
GEAHČA LASI // SE FLER >>