Ájggeguovddelis // Aktuellt

GIRJJERIKKAS

Mii digitála Girjjerikkas joatká čakčii. Bures boahtin searvat!

DIGITAL BOKCIRKEL

Tjállegoahtes digitala bokcirkel fortsätter till hösten och höstvintern.

Mitt Lassokoppel av Erik Nilsson Mankok – 29/9
A History of My Brief Body av Billy Ray Belcourt – 27/10
Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure av Lars Norberg – 1/12
Hamburgerprinseassa av
Saia Marilena Stueng – 12/1

Häng på!

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Belongings – Gullevašvuođat

Gullevašvuođat – Belongings leat min girjjálaš lonohallanprošeakta sámiid ja kurdalaččaid gaskkas. Lea go dus beroštupmi ovttasbargat kurdalaš čálliiguin ja gávnnadit sihke Sámis ja Kurdalaš eatnamiin Turkietis? De dát lea projeakta dutnje.

Vi söker deltagare till utbytesprojekt

Gullevašvuođat – Belongings är ett utbytesprojekt för kurdiska och samiska författare och ett samarbete mellan Tjállegoahte och det kurdiska kulturcentret Wêjegeh Amed. Vi söker nu deltagare från olika litterära fält (roman, novell, poesi, jojk, teater, film, journalistik) för att delta i workshops och utbytesresa till Turkiet.

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Čállinbeassi lágiduvvo čakčat

Golggotmánu 7-10 beivviid bagada Annica Wennström vihtta oassálasti Nihkkáluovttas. Oassálastit barget álgun teavsttaiguin ja girjeideaiguin. Oassálastindiva gokčá gurssa bagadallama, orruma ja biepmu. It dárbbaš leat almmuhan girjji jus háliidat searvat. Ulbmil lea bargat teavsttain maid boahttevuođas leat áigon almmuhit.

Skrivarretreat till hösten

Den 7-10 oktober handleder Annica Wennström fem personer under skrivarretreatet i Nikkaluokta. Deltagarna arbetar med befintliga texter och bokidéer. Du behöver inte vara utgiven författare för att delta! Målet är att arbeta med en text som i framtiden kan ges ut.

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>
boktrave

Boađi boađi

Kalendarium

Suoidnemánu 31 b. // 31 juli
Deadline ansökan Belongings – utbytesprojekt för kurdiska och samiska författare

Čakčamánu 23-25 // 223-25 september
Bokmässan i Göteborg

Čakčamánu 29 // 29 september
Girjerikkas – bokcirkel: Mitt Lassokoppel

Golggotmánu 7-10 // 7-10 oktober
Čállinbeassi Nihkáluovttas

Golggotmánu 27 // 27 oktober
Girjerikkas – bokcirkel: A History of My Brief Body

Girjjegijssá // På Gång

Girjegijssá birra

Girjegijssás lea visot mii guoská sámi girjjálašvuhtii. Mii addit dieđuid girjjiid birra muhto maid dieđuid boahtte girjjálašvuođa dáhpáhusaid ja áigeguovdilis čálliid birra. Geahča daid sierra osiid vai gávnnat justte masa ieš liikot ja maid háliidat lohkat.

Om bokbloggen

Girjegijssá ger dig det senaste som hänt inom samisk litteratur. Vi ger boktips men uppdaterar dig också om kommande litterära evenemang och aktuella författarskap. Spana in de olika kategorierna för att hitta det som just du gillar och vill läsa om.

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Prosjäkta // Projekt

Giehttogiella

Giehttogiella leä barggaminne vuelijde jah substasárbieb nïnnuodit, mánán jah nuaran árggabiäjvváje. Bujkkálvis mïjjasne leä substas månnuolahkka jah mïjjah vuelij jah substasij máhtuojde tjåggiet. Tjuavuode!

Berätta mer!

Giehttogiella jobbar med att stärka jojken och den muntliga berättartraditionen i barns och ungdomars vardagsliv. Vi har bland annat en berättarturné och samlar kunskap om jojk och berättande. Häng på!

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Juhtijh tjaelijh // Författarförmedling

Moa Backe Åstot

Mon čálán noveallaid ja čáppagirjjálašvuođa, eareliiggánit nuoraide ja nuorra rávesolbmuide. Lea dehálaš munnje ahte sámi kultuvra oažžu saji girjjálašvuođas.


Jag skriver noveller och skönlitteratur, främst för ungdomar och unga vuxna. För mig är det viktigt att den samiska kulturen får ta plats inom litteraturen. 

Lågå ienep//Läs mer

Juhán Niila Stålka

Juhán Niila Stålka lea juoigi ja servvodatdigáštalli gii orru Jåhkåmåhkes. Son čatná čehpet oktii muitalusaid Stuor julevädnos koloniseremii ja dálkkádatrievdademiide.


Juhán Niila Stålka är jojkare och samhällsdebattör baserad i Jåhkåhmåhkke. Han väver på ett elegant sätt ihop historier från Stuor julevädno med klimatförändringar och kolonisering.

Lågå ienep//Läs mer
GEAHČA LASI // SE FLER >>