Ájggeguovddelis // Aktuellt

Text och samtal

Tjállegoahte, Lövstabruks kulturförening och Studiefrämjandet bjuder in till skrivarkursen Text och samtal, 27-29 mars 2020. Du behöver inga förkunskaper. Alla har en berättelse, alla har tillgång till ett eget språk – det gäller att våga lyssna till det inre flödet.

Handledare är Birgitta Östlund Weissglas, som under många år verkat som lärare/folkbildare.

Tanken med hennes kurser är inte i första hand att inspirera människor till författarskap utan att stödja människor som vill utveckla sin uttrycksförmåga, bearbeta erfarenheter och känslor genom att ge dem språkligt uttryck.

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Bli medlem!

Som samisk skribent och författare kan du söka medlemskap i Bágo čálliid siebrie. Bágo arbetar för att stärka och utveckla samisk litteratur. Bágo vill särskilt stödja skribenter, författare och översättare i att utveckla sin språkliga och litterära förmåga på samiska. Bli medlem du också! 

Šatta miellahtun!

Sámi čállin ja girječállin sáhtát ohcat miellahttuvuođa Bágo čálliid siebries. Bágo bargá sámi girjjálašvuođa nannemiin ja ovdánahttimiin. Bágo háliida earenoamážit doarjut čálliid, girječálliid ja jorgaleddjiid sámegielmáhtu ovdánahttima gielalaččat ja čálalaččat. Mihttu guhkit áigái lea buoridit eavttuid vai oažžut eanet sámi girječálliid.

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Jojkkurs på Sámij åhpadusguovdásj

Varmt välkommen på helgkurs i jojk den 20-22 mars med Krister Stoor och Biret Ristin Sara. Kursen är en fortsättning på Tjállegoahte och Sámij åhpadusguovdásj gemensamma projekt att genom kortkurser i jojk ta tillbaka jojk som vardagligt uttryck i Sápmi.

Juoiganoahpahus Jåhkåmåhkis

Dál lea fas vejolaš searvat juoigangursii. Oahpaheaddjit leaba Krister Stoor ja Biret Ristin Sara. Almmuhanáigemearri lea njukčamánu 8 b. 2020. Bures boahtin!

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>
boktrave

Boađi boađi

Kalendarium

v. 10
Ubmejen biejvieh, Ubmeje 

Njukčamánu 12-14 b. / 12-14 mars
Littfest, Ubmeje

Njukčamánu 20-22 b. / 20-22 mars
Juoiganoahpahus/Jojkkurs Jåhkåmåhkke 

Njukčamánu 27-29 b. / 27-29 mars
Skrivarkurs i Lövstabruk 

Njukčamánu 28-> / 28 mars-16/5
Konst- och litteraturvår Stuehkie/Stockholm

Girjjegijssá // På Gång

Om bokbloggen

Girjegijssá ger dig det senaste som hänt inom samisk litteratur. Vi ger boktips men uppdaterar dig också om kommande litterära evenemang och aktuella författarskap. Spana in de olika kategorierna för att hitta det som just du gillar och vill läsa om.

Girjegijssá birra

Girjegijssás lea visot mii guoská sámi girjjálašvuhtii. Mii addit dieđuid girjjiid birra muhto maid dieđuid boahtte girjjálašvuođa dáhpáhusaid ja áigeguovdilis čálliid birra. Geahča daid sierra osiid vai gávnnat justte masa ieš liikot ja maid háliidat lohkat.

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Juhtijh tjaelijh // Författarförmedling

Nils Henrik Sikku

Författare, översättare och journalist som just nu är aktuell med fackboken Torvkåtornas torvkåta och renägarinnan från Skåne, tillsammans med Katarina Pirak Sikku.


Birgen dán áiggi ollát girjehommáiguin, dulkomiin, jorgalemiin ja prošeaktajođihemiin. Jurdda lea almmuhit golbma iežan čállojuvvon girjji sihke sáme- ja ruoŧagillii.

Lågå ienep//Läs mer

Stina Inga

Den första dikten jag skrev på samiska var till mormors 70-års dag. Min senaste bok ”Jaman oanehis bottu” handlar om våld mot kvinnor.


Mu maŋemus girji lea muitalus diktahámis gos nissonolmmoš čállá iežas stuorra ráhkisvuođas mii rievdá bahča beahttašupmin, garra ballun ja jápmin jurdagiidda.

Lågå ienep//Läs mer
GEAHČA LASI // SE FLER >>
Med stöd av: Sametinget, Region Norrbotten, Kulturrådet, Jokkmokks kommun, Svenska postkodsstiftelsen