Ájggeguovddelis // Aktuellt

Guest of Honour

I slutet av septemer 2024 är Sápmi tema på den stora bokmässan i Göteborg. Tjállegoahte är Guest of Honour tillsammans med de samiska författarföreningarna Bágo och Sámi girječálliid searvi. Vi hoppas att så många författare som möjligt kommer. Lyssnar! Minglar! Knyter kontakter. Och hör gärna av er om ni är intresserade av det som sker under mässan.

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Elli-Karin Pavvala muitun

Vi minns berättaren och kulturpersonligheten Elli-Karin Pavval, som gick bort tidigare i år, och återpublicerar berättarprojektet Giehttogiellas intervju med henne från år 2021.

“Dat dåbddu at mån vierttiv giehttot dal. Mån iv máhte dajt guoddet ietjam lunna. Dajna gå mån sávav at da galggi báhtset boahtte buolvajda.”

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Girjjerikkas

Hálidehpet go lágidit girjerieggá? Lea vejolaš lohkat girjjiid ja čoahkkanit min luhtte Jåhkåmåhkis ja ovttas ságastallat girjji birra ja dain jurdagiin maid dat bokte. Váldde oktavuođa minguin!

Bokcirkel

Vill ni arrangera bokcirklar? Vi erbjuder kostnadsfria lokaler i Jåhkåmåhkke för dem som vill ha bokcirklar om samisk litteratur. Hör av er till oss!

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>
boktrave

Boađi boađi

Kalendarium

Februari framåt
Bodø2024 med många samiska arrangemang

18-20 sep.
KulturSápmi, Jåhkåmåhkke

26-29 sep.
Tema Sápmi på Bokmässan i Göteborg

Dáhpáhusat // Kurser och evenemang

Dáhpáhusat

Dás gávnnat dieđuid girjjálašvuođaságastallamiid ja čállingurssiid birra. Váldde fal oktavuođa jus háliidat ovttasbargat vai gursse lágidit. Mii ovttasbargat o.m.d sámeservviiguin ja geahččalit lágidit gurssiid miehtá Sámi.

Om våra kurser och evenemang

Här hittar du mer om aktuella kurser, festivaler och författarsamtal. Tjállegoahte samarbetar ofta med lokala sameföreningar och organisationer med att skapa litterära mötespunkter i Sápmi. Det kan vara en skrivarkurs, en berättarträff eller en jojkworkshop. Hör av dig till oss om du vill gå kurs eller anordna något i ert område.

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Giehttogiella //

Giehttogiella

Giehttogiella leä barggaminne vuelijde jah substasárbieb nïnnuodit, mánán jah nuaran árggabiäjvváje. Bujkkálvis mïjjasne leä substas månnuolahkka jah mïjjah vuelij jah substasij máhtuojde tjåggiet. Tjuavuode!

Berätta mer!

I flera år har vi arbetat med att samla in kunskap om jojk och muntligt berättande. Här finner du handledningar, intervjuer och tips på var du kan hitta mer om du intresserad av jojk och samiskt berättande.

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Juhtijh tjaelijh // Författarkatalog

Ella-Maria Nutti

Mon čálán čáppagirjjálašvuođa, eareliiggánit nuoraide ja nuorra rávesolbmuide. Lea dehálaš munnje ahte sámi kultuvra oažžu saji girjjálašvuođas.


Ella-Maria Nutti, född 1995, från Koskullskulle utanför Gällivare debuterade våren 2022 på Wahlström & Widstrand med Kaffe med mjölk.

Lågå ienep//Läs mer

Fredrik Prost

Fredrik Prost lea Viikusjávrris eret, Vazáš čearus. Son lea olles áiggi duojár ja čállá girjji sámi vuoiŋŋalašvuođa ja gáriid birra, DAT lágádusas.


Fredrik Prost är slöjdare och debuterar under 2022 med en personlig fackbok om samiska trummor och andlighet.

Lågå ienep//Läs mer
GEAHČA LASI // SE FLER >>