Ájggeguovddelis // Aktuellt

Skrivartävlingen Luste tjaeledh

Tävla om att bli utvald till en antologi på sydsamiska. De två bästa sydsamiska texterna premieras. Texter på svenska och norska är också välkomna. Senast 30 juli vill Gaaltije som arrangerar tävligen  ha din text/texter som kommer att bedömas anonymt av en jury.

Luste tjaeledh

Gaahtjedh veeljemen bïjre aantologijasse åerjelsaemien gïelesne. Dah göökte bööremes tjaalegh heevehtibie. Tjaalegh sveerjen jïh nöörjen gïeline aaj sjïehteles. Minngemes snjaltjen 30 b:sne sijhtebe dov tjaalegem/tjaalegh utnedh jïh dellie jurynaennoste gie vitneme jïh tjaalege nomme namhtah.

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Bli medlem!

Som samisk skribent och författare kan du söka medlemskap i Bágo čálliid siebrie. Bágo arbetar för att stärka och utveckla samisk litteratur. Bágo vill särskilt stödja skribenter, författare och översättare i att utveckla sin språkliga och litterära förmåga på samiska. Bli medlem du också! 

Šatta miellahtun!

Sámi čállin ja girječállin sáhtát ohcat miellahttuvuođa Bágo čálliid siebries. Bágo bargá sámi girjjálašvuođa nannemiin ja ovdánahttimiin. Bágo háliida earenoamážit doarjut čálliid, girječálliid ja jorgaleddjiid sámegielmáhtu ovdánahttima gielalaččat ja čálalaččat. Mihttu guhkit áigái lea buoridit eavttuid vai oažžut eanet sámi girječálliid.

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Berättarworkshop i Jåhkåmåhkke

Giron Sámi Teáhter och Tjállegoahte bjuder in till berättarworkshop under ledning av Björn Söderbäck från Västnå teater. Workshopen hålls den 24-26 maj i Jåhkåmåhkke. Öppet för alla!

Muitalanbadji Jåhkåmåhkis

Bures boahtin muitalanbeivviide Jåhkmåhkis. Mii ohcat muitaleddjiid ja girječálliid geat hálidit ovddidut muitaleami. Oahpaheaddji lea neavttár Björn Söderbäck Västanå teáhteris.

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>
boktrave

Boađi boađi

PÅ GÅNG

Njukčamánnu/Cuoŋománnu/Miessemánnu
Gutnagierdu/Cirkel av aska. Giron Sámi teáhter

Miessemánu 23 b // 23 maj
Thomas Marainen, Arjeplogs bibliotek

Miessemánu 24-26 b. // 25-26 maj
Berättarworkshop i Jåhkåmåhkke/Jokkmokk

v. 24 geassemánus/juni
Samiska veckan, Gávtsjávrrie/Ammarnäs

Fram till 30 juli
Luste tjaeledh, skrivartävling

Girjjegijssá // Bokblogg

Om bokbloggen

Girjegijssá ger dig det senaste som hänt inom samisk litteratur. Vi ger boktips men uppdaterar dig också om kommande litterära evenemang och aktuella författarskap. Spana in de olika kategorierna för att hitta det som just du gillar och vill läsa om.

Girjegijssá birra

Girjegijssás lea visot mii guoská sámi girjjálašvuhtii. Mii addit dieđuid girjjiid birra muhto maid dieđuid boahtte girjjálašvuođa dáhpáhusaid ja áigeguovdilis čálliid birra. Geahča daid sierra osiid vai gávnnat justte masa ieš liikot ja maid háliidat lohkat.

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Juhtijh tjaelijh // Författarförmedling

Nils Henrik Sikku

Författare, översättare och journalist som just nu skriver på en fackbok om kåtornas Rolls Royce, en novellsamling och en barnbok på nordsamiska.


Birgen dán áiggi ollát girjehommáiguin, dulkomiin, jorgalemiin ja prošeaktajođihemiin. Jurdda lea almmuhit golbma iežan čállojuvvon girjji sihke sáme- ja ruoŧagillii.

Lågå ienep//Läs mer

Stina Inga

Den första dikten jag skrev på samiska var till mormors 70-års dag. Min senaste bok ”Jaman oanehis bottu” handlar om våld mot kvinnor.


Mu maŋemus girji lea muitalus diktahámis gos nissonolmmoš čállá iežas stuorra ráhkisvuođas mii rievdá bahča beahttašupmin, garra ballun ja jápmin jurdagiidda.

Lågå ienep//Läs mer
GEAHČA LASI // SE FLER >>
Med stöd av: Sametinget, Region Norrbotten, Kulturrådet, Jokkmokks kommun, Svenska postkodsstiftelsen