Ájggeguovddelis // Aktuellt

GIRJJERIKKAS

Mii digitála Girjjerikkas joatká čakčii. Bures boahtin searvat!

DIGITAL BOKCIRKEL

Tjállegoahtes digitala bokcirkel fortsätter till hösten och höstvintern.

Mitt Lassokoppel av Erik Nilsson Mankok – 29/9
Hamburgerprinseassa av Saia Marilena Stueng – 27/10
Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure av Lars Norberg – 1/12
A History of My Brief Body av Billy Ray Belcourt – 12/1

Häng på!

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

OPEN CALL

Under våren 2022 arrangerar Transit Kulturinkubator två digitala intensivresidens för yrkesverksamma konstnärer inom områdena film, scenkonst, bildkonst, formgivning, musik och/eller konsthantverk. Residensen riktar sig till konstnärer som har anknytning till någon av intresseorganisationerna Tjallegoahte (Sapmi), Capellagården, Artifex, och Resurscentrum för konst eller är verksamma inom regionerna Norrbotten, Jämtland Härjedalen och Gävleborg. 

F O K U S 

Under båda intensivresidens kommer vi att fokusera på offentlig finansiering och hur du skriver en ansökan med Konstnärsnämndens arbetsstipendium som utgångspunkt. Vi fördjupar oss i formuleringar kring ens konstnärliga verksamhet och arbete, samt hur du skräddarsyr dessa för en ansökan. Under fyra veckors tid varvar vi workshops med föreläsningar, kollegialt delande, individuella samtal och praktiska övningar. Arbetet sker både genom individuella och gruppövningar. 

M Å L 

Målet är att du genom residenset ska ha fått chansen att utveckla ett nytt stöttande nätverk och samtidigt erhållit nya praktiska färdigheter i att formulera dig kring din konstnärliga verksamhet. 

Du ska även ha skrivit ihop ett utkast eller en färdig ansökan som kan användas till 

Konstnärsnämndens arbetsstipendium. 

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Giellavahkku 

43. vahkku lea almmolaš Giellavahkku miehtá Sámi. Tjállegoahte lágida moadde doalu dan vahku. Searvva lohkanrieggái, sáhtát oažžut eanet dieđuid somás lohkamušain, guldal logaldallama gos muitalit got galggat dahkat jus háliidat jorgalit girjji sámegillii dahje searvva čállinbeassái Staares. Ja Giehttogiella mannala visot Sámeskuvllaid luhtte! Earret eará!

Språkvecka 

Vecka 43 är det språkveckan över hela Sápmi. Tjállegoahte har ett antal aktiviteter under veckan. Häng med på bokcirkel, få lästips, lyssna på en föreläsing om hur man som översättare går till väga för att översätta till samiska eller delta på skrivarworkshop i Staare. Bland annat!

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>
boktrave

Boađi boađi

Kalendarium

Golggotmánu 26 // 26 oktober
Lästips från Tjállegoahte, Giron 

Golggotmánu 27 // 27 oktober
Girjerikkas – Hamburgerprinseassa 

Golggotmánu 28 // 26 oktober
Vill du översätta till samiska? Morten Olsen Haugen berättar.

Golggotmánu 27-30 // 27-30 oktober
Finnlitt, Girkonjárga

Golggotmánu 29-31 // 29-31 oktober
Tjaeleme-smærjoe/Skrivarworkshop Staare

Skábmamánu 10-11 // 10-11 november
Sámi girjjálašvuođabeaivvit, Guovdageainnus

Skábmamánu 11-14 // 11-14 november
Ordkalotten, Romsa 

Girjjegijssá // På Gång

Girjegijssá birra

Girjegijssás lea visot mii guoská sámi girjjálašvuhtii. Mii addit dieđuid girjjiid birra muhto maid dieđuid boahtte girjjálašvuođa dáhpáhusaid ja áigeguovdilis čálliid birra. Geahča daid sierra osiid vai gávnnat justte masa ieš liikot ja maid háliidat lohkat.

Om bokbloggen

Girjegijssá ger dig det senaste som hänt inom samisk litteratur. Vi ger boktips men uppdaterar dig också om kommande litterära evenemang och aktuella författarskap. Spana in de olika kategorierna för att hitta det som just du gillar och vill läsa om.

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Prosjäkta // Projekt

Giehttogiella

Giehttogiella leä barggaminne vuelijde jah substasárbieb nïnnuodit, mánán jah nuaran árggabiäjvváje. Bujkkálvis mïjjasne leä substas månnuolahkka jah mïjjah vuelij jah substasij máhtuojde tjåggiet. Tjuavuode!

Berätta mer!

Giehttogiella jobbar med att stärka jojken och den muntliga berättartraditionen i barns och ungdomars vardagsliv. Vi har bland annat en berättarturné och samlar kunskap om jojk och berättande. Häng på!

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Juhtijh tjaelijh // Författarförmedling

Moa Backe Åstot

Mon čálán noveallaid ja čáppagirjjálašvuođa, eareliiggánit nuoraide ja nuorra rávesolbmuide. Lea dehálaš munnje ahte sámi kultuvra oažžu saji girjjálašvuođas.


Jag skriver noveller och skönlitteratur, främst för ungdomar och unga vuxna. För mig är det viktigt att den samiska kulturen får ta plats inom litteraturen. 

Lågå ienep//Läs mer

Juhán Niila Stålka

Juhán Niila Stålka lea juoigi ja servvodatdigáštalli gii orru Jåhkåmåhkes. Son čatná čehpet oktii muitalusaid Stuor julevädnos koloniseremii ja dálkkádatrievdademiide.


Juhán Niila Stålka är jojkare och samhällsdebattör baserad i Jåhkåhmåhkke. Han väver på ett elegant sätt ihop historier från Stuor julevädno med klimatförändringar och kolonisering.

Lågå ienep//Läs mer
GEAHČA LASI // SE FLER >>