Ájggeguovddelis // Aktuellt

Hitta nyutgiven litteratur

Hemsidan Sámi girjerádjubálvalus är upprättad av Troms fylkesbibliotek som en informationstjänst för bibliotek. Tanken är att underlätta för biblioteken att hålla sig uppdaterade om ny samisk litteratur och utgivning av litteratur, musik och film. Tjänsten har böcker från hela Sápmi, även en del egenutgivning.

Sámi girjerádjubálvalus

Sámi girjerádjubálvalus siiddus gávnnát ođđa sámi girjjiid, filmmaid ja musihka, miehtá Sámis. Buorre neahttasiidu girjerájusbargiide, oahpahedjiide ja earáide geat beroštit sámi girjjálašvuođa!

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Bli medlem!

Som samisk skribent och författare kan du söka medlemskap i Bágo čálliid siebrie. Bágo arbetar för att stärka och utveckla samisk litteratur. Bágo vill särskilt stödja skribenter, författare och översättare i att utveckla sin språkliga och litterära förmåga på samiska. Bli medlem du också! 

Šatta miellahtun!

Sámi čállin ja girječállin sáhtát ohcat miellahttuvuođa Bágo čálliid siebries. Bágo bargá sámi girjjálašvuođa nannemiin ja ovdánahttimiin. Bágo háliida earenoamážit doarjut čálliid, girječálliid ja jorgaleddjiid sámegielmáhtu ovdánahttima gielalaččat ja čálalaččat. Mihttu guhkit áigái lea buoridit eavttuid vai oažžut eanet sámi girječálliid.

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Muhtin skábmabeaivve mun álggahin; hárjehallat vuos bustávaid

Rauni Manninen vuittii Sámiráđi girjjálašvuođabálkkašumi iežas vuosttas románain ”Áhčči min”, mii lea nai vuosttas girji maid son lea almmuhan sámegillii. Son láve addit rávvága ahte ii gánnet beroštit vaikko orru ahte ii máhte. Lea Simma lea e-boastta bokte jearahallan bálkkašuvvon girječálli gii lea vástidan ruovttustis Ohcejogas.

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>
boktrave

Boađi boađi

Kalendarium

Ođđajagemánu 23-26 b. /23-26 januari
Skábmagovat

Guovvamánu 6-9 b. / 6-9 februri
Jåhkåmåhke márnána/Jokkmokks marknad

Guovvamánu 10-17 b. / 10-17 februari
Biejvieh! Samiska veckan i Árviesjávrrie

Guovvamánu 20 b. / 20 februari
Endags-festival Kritiker, Staare 

v. 10
Ubmejen biejvieh, Ubmeje 

Njukčamánu 12-14 b. / 12-14 mars
Littfest, Ubmeje

Njukčamánu 20-22 b. / 20-22 mars
Juoiganoahpahus/Jojkkurs Jåhkåmåhkke 

Girjjegijssá // På Gång

Om bokbloggen

Girjegijssá ger dig det senaste som hänt inom samisk litteratur. Vi ger boktips men uppdaterar dig också om kommande litterära evenemang och aktuella författarskap. Spana in de olika kategorierna för att hitta det som just du gillar och vill läsa om.

Girjegijssá birra

Girjegijssás lea visot mii guoská sámi girjjálašvuhtii. Mii addit dieđuid girjjiid birra muhto maid dieđuid boahtte girjjálašvuođa dáhpáhusaid ja áigeguovdilis čálliid birra. Geahča daid sierra osiid vai gávnnat justte masa ieš liikot ja maid háliidat lohkat.

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Juhtijh tjaelijh // Författarförmedling

Nils Henrik Sikku

Författare, översättare och journalist som just nu skriver på en fackbok om kåtornas Rolls Royce, en novellsamling och en barnbok på nordsamiska.


Birgen dán áiggi ollát girjehommáiguin, dulkomiin, jorgalemiin ja prošeaktajođihemiin. Jurdda lea almmuhit golbma iežan čállojuvvon girjji sihke sáme- ja ruoŧagillii.

Lågå ienep//Läs mer

Stina Inga

Den första dikten jag skrev på samiska var till mormors 70-års dag. Min senaste bok ”Jaman oanehis bottu” handlar om våld mot kvinnor.


Mu maŋemus girji lea muitalus diktahámis gos nissonolmmoš čállá iežas stuorra ráhkisvuođas mii rievdá bahča beahttašupmin, garra ballun ja jápmin jurdagiidda.

Lågå ienep//Läs mer
GEAHČA LASI // SE FLER >>
Med stöd av: Sametinget, Region Norrbotten, Kulturrådet, Jokkmokks kommun, Svenska postkodsstiftelsen