Ájggeguovddelis // Aktuellt

JUOVLAKALEANDAR

Juohke beaivvi juovlaruohta rádjái rahpá Tjállegoahte girjjálaš luŋkká min sosiála mediain. Čuovo min kaleandara go das leat dievva juovlaskeaŋkaárvalusat, čállinhárjehusat ja feara mii.

LITTERÄR JULKALENDER

Varje dag ända fram till jul öppnar Tjállegoahte en litterär lucka i våra sociala medier. Häng på och få allt från julklappstips och ny översatt poesi till skrivövningar och annat smått och gott.

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Digitála Bágo in books

Pandemiija geažil lágidit Bágo in books digitalálaččat. Festivála lágiduvvo nai iešguđet báikkis ja áiggis vai nu olus go vejolaš sáhttet searvat. Boahtte oassi lágiduvvo Jåhkåmåhke digitálalaš márkaniin. Prográmma almmuhuvvo Bágo in booksa siiddus.

Digital Bágo in books 

På grund av pandemin blir årets litteraturfestival Bágo in books digital. Festivalen kommer också att pågå på flera olika platser och vid flera olika tidpunkter för att så många som möjligt ska kunna vara med. Nästa del av Bágo in books går av stapeln på Jåhkåmåhkkes digitala marknad. Programmet kommer inom kort att läggas ut på Bágo in books hemsida.

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Sámegiel čállingurse

Ođđajagimánu 22-24 beivviid lágida Tjállegoahte čállingurssa Niillas Holmbergiin. Gursa lea Zoom baktu nu ahte sáhtát searvat gos dál leaš Sámis. Dieđit iežat maŋimustá ođđajagimánu 8. beaivvi dán čujuhussii: info@tjallegoahte.se

Skrivarkurs på samiska

Den 22-24 januari anordnar Tjállegoahte en skrivarkurs på samiska med Niillas Holmberg. Kursen är digital via Zoom så du kan sitta var som helst i Sápmi och koppla upp dig. Först till kvarn. Anmäl er senast 8 januari på info@tjallegoahte.se

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>
boktrave

Boađi boađi

Kalendarium

Ođđajagemánu 22-24 b. // 22-24 januari
Sámegiel čállingurssa Niilas Holmbergiin

Ođđajagemánu 22-23 b. // 22-23 januari
Dellie Maa indigenous film festival, Dearna/Stuehkie 

Ođđajagemánu 18-31 b. // 18-31 januari
Marja Mortensen & Norrbotten Big band

Ođđajagemánu 29-31 b. // 29-31 januari
Skábmagovat, Aanaar 

Guovvamánu 4-6 b. // 4-6 februari
Litteraturprogram på digitala marknaden, Jåhkåmåhkke 

Girjjegijssá // På Gång

Girjegijssá birra

Girjegijssás lea visot mii guoská sámi girjjálašvuhtii. Mii addit dieđuid girjjiid birra muhto maid dieđuid boahtte girjjálašvuođa dáhpáhusaid ja áigeguovdilis čálliid birra. Geahča daid sierra osiid vai gávnnat justte masa ieš liikot ja maid háliidat lohkat.

Om bokbloggen

Girjegijssá ger dig det senaste som hänt inom samisk litteratur. Vi ger boktips men uppdaterar dig också om kommande litterära evenemang och aktuella författarskap. Spana in de olika kategorierna för att hitta det som just du gillar och vill läsa om.

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Prosjäkta // Projekt

Karta över platser vi besöker

Giehttogiella

Giehttogiella leä barggaminne vuelijde jah substasárbieb nïnnuodit, mánán jah nuaran árggabiäjvváje. Bujkkálvis mïjjasne leä substas månnuolahkka jah mïjjah vuelij jah substasij máhtuojde tjåggiet. Tjuavuode!

Berätta mer!

Giehttogiella jobbar med att stärka jojken och den muntliga berättartraditionen i barns och ungdomars vardagsliv. Vi har bland annat en berättarturné och samlar kunskap om jojk och berättande. Häng på!

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Juhtijh tjaelijh // Författarförmedling

Moa Backe Åstot

Mon čálán noveallaid ja čáppagirjjálašvuođa, eareliiggánit nuoraide ja nuorra rávesolbmuide. Lea dehálaš munnje ahte sámi kultuvra oažžu saji girjjálašvuođas.


Jag skriver noveller och skönlitteratur, främst för ungdomar och unga vuxna. För mig är det viktigt att den samiska kulturen får ta plats inom litteraturen. 

Lågå ienep//Läs mer

Juhán Niila Stålka

Juhán Niila Stålka lea juoigi ja servvodatdigáštalli gii orru Jåhkåmåhkes. Son čatná čehpet oktii muitalusaid Stuor julevädnos koloniseremii ja dálkkádatrievdademiide.


Juhán Niila Stålka är jojkare och samhällsdebattör baserad i Jåhkåhmåhkke. Han väver på ett elegant sätt ihop historier från Stuor julevädno med klimatförändringar och kolonisering.

Lågå ienep//Läs mer
GEAHČA LASI // SE FLER >>