Ájggeguovddelis // Aktuellt

GIRJJERIKKAS

Mii digitála Girjjerikkas joatká čakčii. Bures boahtin searvat!

DIGITAL BOKCIRKEL

Tjállegoahtes digitala bokcirkel fortsätter till hösten och höstvintern.

Mitt Lassokoppel av Erik Nilsson Mankok – 29/9
Hamburgerprinseassa av Saia Marilena Stueng – 27/10
Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure av Lars Norberg – 1/12
A History of My Brief Body av Billy Ray Belcourt – 12/1

Häng på!

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Belongings – Gullevašvuođat

Gullevašvuođat – Belongings leat min girjjálaš lonohallanprošeakta sámiid ja kurdalaččaid gaskkas. Lea go dus beroštupmi ovttasbargat kurdalaš čálliiguin ja gávnnadit sihke Sámis ja Kurdalaš eatnamiin Turkietis? De dát lea projeakta dutnje.

Belongings utbytesprojekt

Gullevašvuođat – Belongings är ett utbytesprojekt för kurdiska och samiska författare och ett samarbete mellan Tjállegoahte och det kurdiska kulturcentret Wêjegeh Amed. Tio deltagare från olika litterära fält deltar i workshops och utbytesresor till Sápmi och Turkiet.

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Giellavahkku 

43. vahkku lea almmolaš Giellavahkku miehtá Sámi. Tjállegoahte lágida moadde doalu dan vahku. Searvva lohkanrieggái, sáhtát oažžut eanet dieđuid somás lohkamušain, guldal logaldallama gos muitalit got galggat dahkat jus háliidat jorgalit girjji sámegillii dahje searvva čállinbeassái Staares. Ja Giehttogiella mannala visot Sámeskuvllaid luhtte! Earret eará!

Språkvecka 

Vecka 43 är det språkveckan över hela Sápmi. Tjállegoahte har ett antal aktiviteter under veckan. Häng med på bokcirkel, få lästips, lyssna på en föreläsing om hur man som översättare går till väga för att översätta till samiska eller delta på skrivarworkshop i Staare. Bland annat!

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>
boktrave

Boađi boađi

Kalendarium

Čakčamánu 23-25 // 23-25 september
Bokmässan i Göteborg

Čakčamánu 29 // 29 september
Girjerikkas – bokcirkel: Mitt Lassokoppel

Golggotmánu 7-10 // 7-10 oktober
Čállinbeassi Nihkáluovttas

Golggotmánu 26 // 26 oktober
Lästips från Tjállegoahte, Giron 

Golggotmánu 27 // 27 oktober
Girjerikkas – Hamburgerprinseassa 

Golggotmánu 28 // 26 oktober
Vill du översätta till samiska? Morten Olsen Haugen berättar.

Golggotmánu 29-31 // 29-31 oktober
Tjaeleme-smærjoe/Skrivarworkshop Staare 

Girjjegijssá // På Gång

Girjegijssá birra

Girjegijssás lea visot mii guoská sámi girjjálašvuhtii. Mii addit dieđuid girjjiid birra muhto maid dieđuid boahtte girjjálašvuođa dáhpáhusaid ja áigeguovdilis čálliid birra. Geahča daid sierra osiid vai gávnnat justte masa ieš liikot ja maid háliidat lohkat.

Om bokbloggen

Girjegijssá ger dig det senaste som hänt inom samisk litteratur. Vi ger boktips men uppdaterar dig också om kommande litterära evenemang och aktuella författarskap. Spana in de olika kategorierna för att hitta det som just du gillar och vill läsa om.

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Prosjäkta // Projekt

Giehttogiella

Giehttogiella leä barggaminne vuelijde jah substasárbieb nïnnuodit, mánán jah nuaran árggabiäjvváje. Bujkkálvis mïjjasne leä substas månnuolahkka jah mïjjah vuelij jah substasij máhtuojde tjåggiet. Tjuavuode!

Berätta mer!

Giehttogiella jobbar med att stärka jojken och den muntliga berättartraditionen i barns och ungdomars vardagsliv. Vi har bland annat en berättarturné och samlar kunskap om jojk och berättande. Häng på!

LÅGÅ IENEP//LÄS MER >>

Juhtijh tjaelijh // Författarförmedling

Moa Backe Åstot

Mon čálán noveallaid ja čáppagirjjálašvuođa, eareliiggánit nuoraide ja nuorra rávesolbmuide. Lea dehálaš munnje ahte sámi kultuvra oažžu saji girjjálašvuođas.


Jag skriver noveller och skönlitteratur, främst för ungdomar och unga vuxna. För mig är det viktigt att den samiska kulturen får ta plats inom litteraturen. 

Lågå ienep//Läs mer

Juhán Niila Stålka

Juhán Niila Stålka lea juoigi ja servvodatdigáštalli gii orru Jåhkåmåhkes. Son čatná čehpet oktii muitalusaid Stuor julevädnos koloniseremii ja dálkkádatrievdademiide.


Juhán Niila Stålka är jojkare och samhällsdebattör baserad i Jåhkåhmåhkke. Han väver på ett elegant sätt ihop historier från Stuor julevädno med klimatförändringar och kolonisering.

Lågå ienep//Läs mer
GEAHČA LASI // SE FLER >>