Min birra // Om oss

Tjállegoahte – Författarcentrum Sápmi är en organisation som arbetar för att stärka den samiska litteraturen. Vi vill att fler ska få tillgång till litteratur på samiska och litteratur skriven av samer på andra språk. På sikt hoppas vi att vårt arbete ska leda till fler författare, fler böcker, fler berättelser och fler läsare.

Vi vill också lyfta läsningen hos framförallt barn och unga och stärka litteraturens plats i samhälls- och kulturlivet både i och utanför Sápmi.

Målet är att alla samer i Sverige på sikt ska ha möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet på sitt eget språk.

Tjállegoahte arbetar med att: 

  • Stödja författare och skribenter i arbetet att ge ut samisk litteratur.
  • Driva opinion och sprida kunskap om samisk litteratur.
  • Förmedla författare, skribenter och berättare och samarbeten till bibliotek och skolor.
  • Anordna kurser, workshops, seminarier och andra evenemang om skrivande, berättande och samisk litteratur.

Tjállegoahtes arbete sker under ledning av en styrgrupp med medlemmar från Bágo, Författarförbundet och Norrländska litteratursällskapet.