Utbildningsfilmer samisk litteratur

Tjállegoahte har i samarbete med Regionbiblioteken i Norrbotten, Västerbotten. Västernorrland och Jämtland/Härjedalen tagit fram utbildningsfilmer om samisk litteratur.  Lea Simma och Elin Anna Labba gör en snabb genomgång av den samiska litteraturhistorien. Det är två filmer, en om den första samiska litteraturen fram till 1970-talet och en om nyare samisk litteratur. Här nedan ser du…

Juoiganoahpahus – Inställd

Vi måste tyvärr meddela att vi ställer in jojkkursen på grund av coronaviruset. Det är en försiktighetsåtgärd från vår sida. Vår förhoppning är att kunna arrangera kursen senare under året.           – – –   ––   – – –   ––   – – –   ––    – –…

“Sámi álbmogis lea ovddasvástádus váldit luođi duođas”

Go son ja su olmmái sihkkelasttiiga giliid gaskkas 8-jahkásažžan de leigga máilmmi čeahpimus juoigit. Soai sihkkelasttiiga, juoiggaiga ja ságasteigga sudno stuoravuođa birra. Eanetgo logi jagi maŋŋil de juoiggai Simon Issát Marainen vuosttas gearddi gehččiid ovddas. Dat ledje turisttat Čohkkirasas. – Mus lei liigebargu ofelažžan, ja in liikon nu olu japmat. Turisttat liikoje go juigen. Jagiid…