Jojkkurs med Jörgen Stenberg!

Jörgen Stenberg är född och bor i Máláge. Renskötare, jojkare och berättare. Han har vunnit jojkdelen i Sámi Grand Prix 2014 och 2022. Han är en viktig kulturbärare av den umesamiska jojktraditionen och även en mycket uppskattad inspiratör i jojk för barn. Han var en av de fyra som hungerstrejkade utanför Kiruna Stadshus 1993 i…