Julevsámegiellaj. LulesamiskaNoveller

Ávvir ja Tjállegoahte ássaba novällatjállemgilbbusav manna l tiebmá «Gieresvuohta Sámen».

Dån máhtá gilbbusij säbrrat jus la badjel 16 jage vuoras.

Tjále novellav nuortta-, julev- jali oarjjelsámegiellaj.

Novellan galggi binnemusát 2000 merka ja ienemusát 6000 merka.

Novälla ij la åvddåla almoduvvam.

Tjállusa almodibme:

Tjálle äjggu ietjas tjállusav. Ásadiddje oadtju tjállusijt almodit Ávvira ja Tjállegoade nähttabielijn, páhpertidnigin ja Ávvira podcasta baktu.

Tjállemvigijt divvop åvddål gå tjállusijt almodip.

Gå tjállemij sebra, de dåhkkida njuolgadusájt.

Vuojtte:

Novällagilbbusa vuojtte oadtju 10 000 kråvnå. Nubbe oadtju 5000 kråvnå ja goalmát vas 3000 kråvnå. Bessi aj ietjasa novellajt almodit.

Girjálasjvuohtasiebrreráde vállji vuojttijt. Danna li iehtjádij siegen Ávvira ja Tjállegoade åvdåstiddje. Ávvira ja Tjállegoade bargge e oattjo säbrrat.

Siebrreráde ij oattjo diehtet tjállij namájt.

Sáddi ietjat novellav maŋemusát ådåjakmáno 31. biejve 2023 dási: gilvu@tjallegoahte.se

Novellav tjálá Times New Roman, 12 stuorrudagájn, 1,5 gaskajn. Word- jali PDF-hábmáj.

Tjállegoahte ja Ávvir.