Förr hette det höstlov. Nu är det läslov. Vi tipsar om nya samiska böcker för barn och unga som går att låna på biblioteken. Om boken inte finns i just ditt bibliotek så går det ofta att fjärrlåna.

Ungdomsböcker

Gii mun lean go don leat jávkan? Kathrine Nedrejord. Muitalus ráhkisvuođas, morrašis ja nanu ustitvuođas.12 jagi ja boarráseabbo.

Ajve vuelkedh, Dušše bijadit, Ber vuolgget. Ann-Helén Laestadius. Finns på syd-, lule- och nordsamiska. Lättläst bok om en tonårings längtan bort från tradition och krav.

Sila – muitalus dálkkádatnuppástusaid birra. Lana Hansen. 9-13 jahkásaččaide.”Tulugaq lea dolkan skuvllas ja niegadallá iežas girddašeamen dego albma gáranas. Son deaivvada Naniiehki Vuoiŋŋain, guhte dáhttu sus veahki gádjut luonddu nuoskkideamis, máilmmi liegganeamis ja dan váikkuhusain.”

Barnböcker

Joekoen sjïehteles ryöjnesjæjja. Anne-Grethe Leine Biente. Nominerad till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris i år. En historia om att vara liten och få ett stort ansvar.

Milli ja Bolfi – Milli jávká, Milli gáhtu, Milli gaarvene. Torkel Rasmussen. Den tredje boken om Milli och Bolfi – en bildbok för barn mellan 3-6 år på tre samiska språk.

Emielle & Emierká rádnav oadtjoba. Bildbok, 3-9 år. En dag köper pojken Nijlas ett talande stövelpar. Finns på lule- och sydsamiska.

 


Boahtte vahku lea lohkanlohpi miehtá Ruoŧa ja mii leat čohkken ođđaseamos nuoraid- ja mánáidgirjjiid maid sáhtát luoikat girjerádjosiin. Jus girji ii gávdno du girjerádjosis de sáhttá gáiddusluoikama bokte luoikat daid.

Nuoraidgirjjit

Gii mun lean go don leat jávkan? Kathrine Nedrejord. Muitalus ráhkisvuođas, morrašis ja nanu ustitvuođas.12 jagi ja boarráseabbo.

Ajve vuelkedh, Dušše bijadit, Ber vuolgget. Ann-Helén Laestadius. Finns på syd-, lule- och nordsamiska. Lättläst bok om en tonårings längtan bort från tradition och krav.

Sila – muitalus dálkkádatnuppástusaid birra. Lana Hansen. 9-13 jahkásaččaide.”Tulugaq lea dolkan skuvllas ja niegadallá iežas girddašeamen dego albma gáranas. Son deaivvada Naniiehki Vuoiŋŋain, guhte dáhttu sus veahki gádjut luonddu nuoskkideamis, máilmmi liegganeamis ja dan váikkuhusain.”

Mánáidgirjjit

Joekoen sjïehteles ryöjnesjæjja. Anne-Grethe Leine Biente. Nominerad till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris i år. En historia om att vara liten och få ett stort ansvar.

Milli ja Bolfi – Milli jávká, Milli gáhtu, Milli gaarvene. Torkel Rasmussen. Den tredje boken om Milli och Bolfi – en bildbok för barn mellan 3-6 år på tre samiska språk.

Emielle & Emierká rádnav oadtjoba. Bildbok, 3-9 år. En dag köper pojken Nijlas ett talande stövelpar. Finns på lule- och sydsamiska.