Thomas Marainen – Lássbiet Heaikka Duommá

Duommá Marainen lea čálli, juoigi ja duojár. Son lea riegádan ja bajásšaddan boazodoaloveagas Sárevuomis, Vuolle Sohpparis. Son lea čállán dikta– ja mánáidgirjjiid ja lagabut čuohtenár lávllateavstta. Olu dain teavsttain leat ožžon šuoŋaid sámi musihkkariin. Duommá Marainen lea ovdanbuktán árbevirolaš ja iešráhkaduvvon luđiid, earret iežá Sámi Grand Prixas Guovdageainnus ja Kalevala-festiválas Petrosoworskas.

Son lea ožžon máŋga stipeandda Konstnärsnämndenis, Sámiráđis, Sveriges författarfondas ja Sámi dáiddariid ja girječálliid buhtadusfoanddas – SDGB.  1977:s oaččui Biret-Elle Balto gudnebálkkašumi Kárášjogas.

På svenska:

Thomas Marainen är författare, jojkare och slöjdare. Han är född och uppvuxen i en renskötarfamilj i Saarivuoma sameby, i Vuolle Sohppar/Nedre Soppero. Han har skrivit dikt- och barnböcker och närmare 100-talet sångtexter. Många texter har tonsatts av samiska musiker. Thomas Marainen har framfört traditionella och egna komponerade jojkar, bland annat på Sámi Grand Prix i Guovdageaidnu/Kautokeino och Kalevala-festivalen i Petrosoworsk.

Under åren han fått flera stipendier från Konstnärsnämnden, Samerådet, Sveriges författarfond och Samiske kunstnerers og forfatteres vederlagsfond – SKFV. 1977 tilldelades han Biret-Elle Baltos äropris i Kárášjohka/Karasjok.

Verk i urval / Almmuheamit

Juoganmátki – Yoikjourney (2010)

En annorlunda dag, ungdomsbok med Birgitta Ahlén, Marita Gleisnerm och Philip Newth (Firmafeng 2009)

Viidát: divttat Sámis/Vidd: dikter från Sápmi, dikter med Rose-Marie Huuva, Inghilda Tapio och Simon Marainen (Podium 2006)

Slöjdade ord, dikter (Davvi girji, Karasjok 2003)

Biehtár ja Doggi, barnbok, (Davvi Media, Karasjok 1998)

Duddjojun sánit, dikter (Davvi girji, Karasjok 1997)

Rássedievvá, barnbok (Davvi Girji, Karasjok 1990)