Solveig Labba

Láven lohkat ahte lean riegádan ja sisašaddan duodjái. Lean oahppan ruovttus duddjot muhto lean nai vázzán giehtaduoji skuvllaid. Mon lean ovdaskuvla-, duodje- ja sámegieloahpaheaddji. Go šadden bajás de lei dábálaš ahte ieš duddjui dan maid dárbbahii. Mu enná goarui visot biktasiid ja gápmagiid midjiide, áhčči duddjui čoarvvis ja muoras. Áhčibeal áhkku njiškui ja goarui beaskkaid. Áhčibeal áddjá dagai guvssiid ja gietkamiid. Eatnibeal áhkku goarui gápmagiid ja mu goappaš ádját leaigga čeahpes muitaleaddjit.

Sánit lea álot geasuhan mu. Čállen álot ođđa duodjesániid bábirbinnáide maid vurkkodin unna loađážis. Go de maŋŋil álgen Sámi oahpahusguovddážii de min oahpaheaddji movttiidahtii min oahppat ođđa duodjesániid. Dalle moai Gunvor Guttormiin álggiime čohkket sániid munno duodjesátnegirjái.

Dál orun Badje Sohpparis ja barggan iežan duodjefitnodagain ja doalan gurssiid, bargobájiid ja logaldallamiid duojis ja muitaleamis. Barggan nai duodjeoahpaheaddjin ja guosseoahpaheaddjin Sámi allaskuvllas Guovdageainnus.

 


 

Jag brukar säga att jag är född och invuxen i duodji. Många tekniker har jag lärt mig hemma men jag har också utbildat mig inom hantverk. Jag är förskollärare, slöjdlärare och samisklärare. När jag växte upp var det vanligt att man slöjdade nästan allt man behövde. Min mor sydde alla kläder skor till oss, min far slöjdade i horn och trä. Min farmor vävde och sydde pälsar. Farfar gjorde kosor och barnvaggor i trä. Mormor sydde skor och både farfar och morfar var riktiga berättare.

Jag har alltid varit intresserad av ord. Jag skrev alltid upp nya slöjdtermer på en lapp som jag sparade i en liten låda. När jag sen började på Samij Åhpadusguovdásjuppmuntrade vår lärare oss att lära oss slöjdtermer. Det var där jag och Gunvor Guttorm började samla orden som ledde till vår duodjiordbok.

Idag bor jag i Badje Sohppar och jobbar med mitt eget duodjiföretag och håller kurser, workshop och föredrag om slöjd och berättande. Jag jobbar också som slöjdlärare och som gästlärare på Sámi allaskuvla i Guovdageaidnu.

Utgivna böcker / Almmuhuvvon girjjit 

Ávdnasis duodjin : dipmaduodjesánit. Gunvor Guttorm ja Solveig Labba (DAT, 2008)

Gehppes mátkki sávan dutnje. Lávllagirji mánáide ja nuoraide (DAT, 2010)

Språk / Giella: Nordsamiska eller svenska

Kontaktuppgifter / Oktavuođadieđut: labbasolveig[@]gmail.com