Sara Inger Eline Sara

Sara Inger Eline Sara bor i Jåhkåmåhkke och skriver noveller. Hon gick Samernas författarskola i Jåhkåmåhkke och publicerades i antologin Mån lav synonyma. Sedan dess har hon gett ut andra noveller och hon skriver på både svenska och samiska. Hon sitter också i styrelsen för Bágo och har arbetat med att stärka den samiska litteraturens ställning på svensk sida av Sápmi.

Utgivna böcker

Mån lav synonyma (antologi)

Språk: Nordsamiska och/eller svenska