Lis-Mari Hjortfors

 

Muv namma l Lis-Mari Hjortfors ja Koskullskullenin Jielleváren årov. Bårjåsin lav riegádam ja muv mátto li Sávkkás, Stuor Julevun, ja Silbbaänos. Julevsábme lav, tjálle, etnologa ja åtsådiddje. Måttijt jagijt lav tjállám girjijt, antologidjajt, ájggetjállagijt ja artihkkalijt. Lyrijkajt, prosajt, fáhkagirjálasjvuodajt ja dramatijkajt tjáláv dárogielláj ja muhtem julevsámegielláj.

Muv bárgujn mån duodastahtáv ulmutjijt ja sijá giehtojt. Giehttot ja tjállet li ájnnasa oase muv viessomij. Mån sidáv giehtojt ájmon adnet boahtte buolvajda. 

Giella: Julevsámegiella vaj dárogiella. 

Aktavuohtadiedo: lismari.hjortfors[@]gmail.com

 


 

Jag heter Lis-Mari Hjortfors och bor i Koskullskulle i Jiellevárre/Gällivare kommun. Jag är född i Porjus och har mina rötter i Storlule (Sauka) och Pärlälven. Jag är lulesame, författare, etnolog och forskare. Jag har skrivit böcker, antologier, tidskrifter och artiklar under många års tid. Jag skriver lyrik, prosa, facklitteratur och dramatik på svenska och en del på lulesamiska.

I mitt arbete dokumenterar jag människor och vad de berättar. Muntligt berättande och att skriva är viktiga delar i mitt liv. Jag vill att berättelserna ska föras vidare till kommande generationer.

Språk: Svenska och lulesamiska

kontaktuppgifter: lismari.hjortfors[@]gmail.com

 


 

Áhkko
Jag ser dig
på ett fotografi
Du ser på mig
Jag ler

Baksidan av fotografiet
sa något annat:
Rasbiologiska institutet

Jag ser på dig igen
Jag känner din smärta
Dina ögon bär en sorg
i sitt djup

Tänk att du blev tvungen
att stå där

*

Áhkko
Mån vuojnáv duv
gåvån.

Dån gehtja munji
mån tjajmadav

Gåvå duogen
li juojdda iehtjá
dánná tjuodtju:
Stáhta instituhtta ulmusjtjærddabiologiddjaj.

Akti vil gehtjav dunji
dåbdåv duv vájvev
duv tjálme guodde stuor suorgov
vájmon

Usjudáláv ahte dån hættojij tjuodtjot
dánná.

Áhkko (2016)