Foto:

Jag och Anna Kuhmunen gav vintern 2018 ut Če – en duktig hund gör tio renskötares jobb. Boken är en hyllning till renhunden och bygger på berättelser, fakta och bilder från hela Sápmi.

Jag bor i Jåhkåmåhkke och jobbar mestadels med mina egna företag inom renskötsel, konst, duodji och turism. Utöver det så läser jag nordsamiska och har senaste åren jobbat inom projekt med samiskt företagande. Just nu jobbar jag deltid inom kulturella och kreativa näringar.

Jag har aldrig sett mig som, eller strävat för att bli, en författare. Min livsfilosofi är att göra det som jag tycker om och tycker är viktigt och intressant. Där passar boken “Če” in. Jag äger en renhund och försöker arbeta och hjälpa till så mycket jag kan inom renskötseln. Jag föder upp lapsk vallhund och fokuserar på att föda upp hundar för renskötseln.

Genom att hundar är ett av mina stora intressen kändes det relevant att skriva en bok om renhundar. Både jag och Anna saknade en renodlad bok om ämnet, vi upptäckte ett glapp i den samiska litteraturen. Vi anser att det är viktigt att ta vara på den traditionella kunskap som finns om renhundar och vår tanke med boken är att inspirera fler att arbeta mer med sina renhundar och bevara den kunskapen som finns om dem, för fler generationer.

Vad gör vi under författarbesöken?

Jag och Anna Kuhmunen besöker skolor och biblioteket för att berätta om boken. Ibland har vi med våra hundar till skolorna för att visa hur vi arbetar med dem. Vi har lekt och sjungit sånger som innefattat hundar och pratat om renen och hundens betydelse i Sápmi. Vi har tittat på bilder, berättat historier och pratat om att skriva. De har lärt sig termer, hundnamn och traditionell kunskap. Barnen har själva fått rita bilder och skriva för att gemensamt göra en liten bok.

Utgivna böcker

Če (2018)

Språk: Nordsamiska eller svenska, eller både och.

Kontaktuppgifter: Läs mer på leilanutti.se