John Erling Utsi

Mon lean okta sápmelaš guhte lean bargan visot sámi bargguid, ja mon dovddan visot sámiid diliid. Ja mon lean ipmirdan ahte Ruoŧa hálddahus ii nu stuorrát beroš veahkehit min. Danne lean mon ieš čállán diliideamet birra. Ruoŧagillii ruoŧelaččaide, ja sámegillii sápmelaččaide. Ja vai olbmot mat eai birgehala min gielain de lean dávjá jorgalan dehálaš čállosiid, dahje dulkon, sámegillii, dahje ruoŧelaččaid gillii. Ja go leamaš miella ja várit de lean ráhkadan dokumenteara filmmaid, moadde goit.

Girjjit ja teavsttat

Laponia – Storslagen stillhet, (Sami Kompania AB, 2017)

Cugo, illustrerad barnbok. (Podium, 2011)

Ii dušše duoddaris. Lärobok nordsamiska, kompletterande ljudbok. (Uppsala universitet, 2011)

Trumtid – om den samiska trumman, tillsammans med Anna Westman), (Ájtte 1999)

Nils Thomasson- samefotograf, (Jämtlands läns museum, 1997)

In the shadow of the midnight sun, antologi, (Davvi girji 1997)

Om samer och duodji. (Stiftelsen Sámi Duodji, 1997)

Negara bánit, Novell (Aššu,1994)

Sápmelaččat, (Davvi girjjit, (medförf.) 1993)

Samerna- solens och vindens folk, tillsammans med Sunna Kuoljok, (Ájtte 1993)

Våja våja, nana (Universtitetsforlaget, Oslo, antologi 1992)

Juoga, (novell 1990)

Báru alde, Sámi girjeçálliid searvi 1988)                                           

Oktavuohtadieđut: john[@]utsi.se