Juvvá Pittja

Juvvá Pittja debuterade 2018 med diktboken Duođain in dieđe, en bok som han egentligen började skriva för många år sen och som sammanfattar den han var under en period av aktivism, kärlek och psykiskt pendlande mellan dal och botten.

Juvvá jobbar nu på nästa bok och är också verksam som konstnär. Han arbetar också mycket med musik.

Under författarsamtalen läser han dikter på samiska och svenska och pratar om behovet av att skriva och vad konsten har betytt för livet.

Utgivna böcker

Duođain in dieđe (Davvi girji, 2018)

Språk: Nordsamiska och/eller svenska
Kontaktuppgifter: