Johan Sandberg McGuinne

Jag är en sydsamisk och skotsk gaelisk författare, kulturarbetare, jojkare, översättare och lärare, bosatt i Likssjuo (Lycksele) med ett brinnande intresse för språkrevitalisering, utbildning, samisk litteratur och dekolonisering.

Min flerkulturella bakgrund gör att jag i mitt skrivande ofta arbetar interdisciplinärt och på flera språk, och som poet har jag under en längre tid fokuserat på den sorg, ilska och smärta som finns inbyggd i det koloniala arv vi som samer lever med, men även på mitt personliga, såväl som kulturella förhållande till vatten.

Till vardags arbetar jag som förstelärare i samiska och engelska, samt lärare i tyska vid Lyckseles högstadium. Sedan våren 2018 är jag ordförande för det samiska författarcentrumet Tjállegoahte som har sin bas i Jåhkåmåhkke. Jag arbetar aktivt både som redaktör och författare för att stärka den samiska litterära scenen, och genom mitt engagemang i Liksjuon Sámiensiäbrrie har jag varit med och publicerat en samisk bok om året sedan 2013.

Tillsammans med Anne Wuolab öppnade jag våren 2016 en samisk ambassad i Umeå och tog fram ett samiskt, dekolonialt språkpass genom konstprojektet “Sápmi 2.0 – Subaltern No More”. Det har varit viktigt för mig att ifrågasätta koloniala normer, men också att aktivt arbeta för olika hotade språks revitalisering.

Vad gör jag under författarbesöken?

Som samisk kulturarbetare arbetar jag gärna med jojk, och muntligt berättande vid mina författarbesök. Som jojkare kan jag både berätta om jojken, men även ge mer konsertliknande framträdanden, där jojken, tillsammans med det muntliga berättandet får förmedla mina tankar. I mina föreläsningar om jojk fokuserar jag gärna på jojken som en form av samisk litteratur, men också på hur man, med hjälp av jojk, kan underlätta inlärningen av samiska språk för barn och vuxna.

Tillsammans med Såhkie Sameförening har jag tagit fram konceptet ”A Saami Crash Course”, som i ett snabbt tempo lyfter samisk historia, och synliggör koloniala normer, och ifrågasätter det svenska majoritetssamhällets osynliggörande av samisk historia, språk och kultur. Föreläsningen anpassas utifrån gruppens ålder, deltagarantal och kan ges på engelska eller svenska.

Jag talar även gärna om mitt skrivande, och min skrivandeprocess, med fokus på hur man kan jobba över språkgränser, och för den som vill kan jag hålla i skrivande-workshops för yngre såväl som äldre, för att inspirera dem att arbeta kreativt med sina språk.

Oavsett om du letar efter en ledare för en jojk-workshop, vill att jag skall delta i ett panelsamtal om dekolonisering eller om du är intresserad av en föreläsning om samisk historia, språk och litteratur, så är ni välkomna att kontakta mig. Tillsammans skapar vi ett program som passar just för era behov.

Jag har gett ut

Som författare

“Duan is Dàn – I Occupy the Liminal Spaces in Between”, (kommande)

“Ett koloniserat sinne sjunger inte“ för Provins 2:2018, ed. Åkerlund, (2018)

“Elsa i Saajvoe-Kungens Rike” (Barnradioteater) 2017

Som redaktör

Noerh Tjaelieh / Nuarah Tjállieh – Unga Samer Skriver, (2018)

Sápmi 2.0 – Subaltern No More(2016)

Som översättare

Mojhtestasse, Marja Helena Fjellheim Mortensson (2018)

Tråante 2017 – The Centenary Year in pictures, ed. Morten Olsen Haugen, (2018)

Aarehgïjre, Marja Helena Fjellheim Mortensson (2017)

Jielemen Aavoe – The Joy of Life, Rawdna Carita Eira (2017)

Goevtegæjnoste Gaelpiedualjan / From Kautokeino to Kalvskinnet (2017)

Orda – This is My Land, Sofia Jannok, (2016)

Lådtjies vïlluojde,  Thea Viklund (2016)

Språk: Sydsamiska och svenska

Kontaktuppgifter: j-sandberg[@]hotmail.com