Erika Nordvall Falck

Som mycket ung blev jag förälskad i traditionella vantar från Norrbotten. I dag lyfter jag fram dem i mitt författarskap men också i utställningar och i föredrag. Det finns så måna lager i vantarnas berättelser: om enskilda slöjdare, om människors liv, kontakter och spridningsvägar/färdvägar. Om ekonomiska villkor, och om kärlek och omsorg till de närmaste. Om koder i dräkten, och om social och geografisk tillhörighet.

Jag har publicerat många artiklar och småskrifter, och flera böcker: 

Skaitestickningen : bakgrund, beskrivning och analys. (Erika Pavval, 1992.)

Marknadsvantar – utgiven på nordsamiska/svenska, lulesamiska/svenska, sydsamiska/svenska, engelska/meän kieli. 

Min senaste bok Marknadsvantar är en aktuell översikt om traditionella stickade vantar i Norrbotten. Vid författarbesök på ett bibliotek eller kanske en slöjdarträff gör jag gärna lokala kopplingar till sticktraditioner på orten eller lyfter fram en intressant livshistoria. Jag visar också bildspel och ger föredrag. Det går att boka mig för kurser och workshops kring traditionella tekniker och vantmönster från Norrbotten.

Kontaktuppgifter: nordvallfalck[@]gmail.com eller +4670 6055 342

Jag berättar på: Svenska

Senaste upplagan av marknadsvantar i nordsamiska översättning av Ánne Márge Påve.