Elin Marakatt

Elin Marakatt lea Ađevuomis eret ja almmuhii iežas debuhttaromána 2020:s “Sáve Sápmi”, nuoraidromána 12-jahkásaš Sáve birra. Elin lea bajásšaddan boazodoaloveagas Lávnnjitvuomis. Son lea oahppan kulturanalyserejeaddji ja lea vázzán Sámi allaskuvlla filbmaskuvlla Guovdageainnus. Son lea maid lohkan girjjálašvuohtadiehtaga ja vázzán girječálliidskuvlla “Čális fal”.

“Mon čálán davvisámegillii muhto nai ruoŧagillii – sihke reportášaid, divttaid, noveallaid ja giehtačállosiid filmmaide.”

Almmuhuvvon girjjit

Sáve Sápmi, (Davvi girji 2020)

Dikta ja novealla girjjis “Diet almmái ii hála das maidege” (Sámi Girječálliid Searvi 2020)

Lilli, áddjá ja guovssahas, (NDIO kultur & kommunikation i samarbete med MantraLingua, 2021)

Giella: Davvisámegiella ja ruoŧagiella
Oktavuođadieđut: emarakatt[@]gmail.com

 


 

Elin Marakatt är från Ađevuopmi/Idivuoma och har debuterat med sin första roman ”Sáve Sápmi”, en ungdomsroman om 12-åriga Sáve. Elin är uppvuxen i en renskötande familj i Lainiovuoma. Hon är utbildad kulturanalytiker och har studerat på filmskolan på Sámi allaskuvla i Guovdageaidnu. Hon har också studerat litteraturvetenskap och har gått i författarskolan “Čális fal”.

“Jag skriver på nordsamiska men även svenska – allt från reportage till dikter, noveller och filmmanus.”

Utgivna böcker

Sáve Sápmi, Davvi girji 2020

En dikt och novell i samlingen “Diet almmái ii hála das maidege”, Sámi Girječálliid Searvi 2020

Språk: Nordsamiska och svenska
Kontaktuppgifter: emarakatt[@]gmail.com