Elin Marakatt

Elin Marakatt lea Ađevuomis eret ja almmuhii iežas debuhttaromána 2020:s “Sáve Sápmi”, nuoraidromána 12-jahkásaš Sáve birra. Elin lea bajásšaddan boazodoaloveagas Lávnnjitvuomis. Son lea oahppan kulturanalyserejeaddji ja lea vázzán Sámi allaskuvlla filbmaskuvlla Guovdageainnus. Son lea maid lohkan girjjálašvuohtadiehtaga ja vázzán girječálliidskuvlla “Čális fal”.

“Mon čálán davvisámegillii muhto nai ruoŧagillii – sihke reportášaid, divttaid, noveallaid ja giehtačállosiid filmmaide.”

Giella: Davvisámegiella ja ruoŧagiella
Oktavuođadieđut: emarakatt[@]gmail.com

 


 

Elin Marakatt är från Ađevuopmi/Idivuoma och debuterade 2020 med ungdomsromanen ”Sáve Sápmi”. Elin är uppvuxen i en renskötande familj i Lainiovuoma. Hon är utbildad kulturanalytiker och har studerat på filmskolan på Sámi allaskuvla i Guovdageaidnu. Hon har också studerat litteraturvetenskap, gått i författarskolan “Čális fal” och gett ut barnböcker på flera samiska språk.

 

Utgivna böcker/Almmuhuvvon girjjit

Lilli, Lávre och Saivofolket (NDIO, 2021)

Lilli, áddjá ja guovssahas, (NDIO, 2021)

Sáve Sápmi, (Davvi girji 2020)

Diet almmái ii hála das maidege, Antologi (Sámi Girječálliid Searvi 2020)

Språk: Nordsamiska och svenska
Kontaktuppgifter: emarakatt[@]gmail.com