Foto: Carl-Johan Utsi

Nils-Henrik Sikku

Nils-Henrik Sikku är författare, översättare och journalist. Han har skrivit dramatik och noveller, bland annat Flykten från Láttevárre. Han driver också förlaget CulaKultura Publishing och arbetar just nu på en novellsamling. Han arbetar också med berättelser för barn och unga och översätter barnlitteratur till samiska.

Bibliografi

Torvkåtornas torvkåta och renägarinnan från Skåne, fackbok tillsammans med Katarina Pirak Sikku (2020)
Flykten från Láttevárre
När jag var åtta år lämnade jag mitt hem…
m.fl.

Språk: Nordsamiska eller svenska

Kontaktuppgifter: nilssikku[@]gmail.com

 


 

Birgen dán áiggi ollát girjehommáiguin, dulkomiin, jorgalemiin ja prošeaktajođihemiin. Mon lean duvle álggahan girjelágádusa ovttasráđiid eamidiin: KulaCultura publishing – Sámi girjelágádus. Lean čállán ja čálán noveallaid, diehtogirjjiid, mánáid muitalusaid, giehtačállosiid teáhterii, rádioi ja TV:ii. Logan máid sisa jietnagirjjiid, lean leamaš jietnaneavttár, filbmabuvttadeaddji, teaksta- ja váldodoaimmaheaddji. Lean dasa nala bargan journalistan moadde logi jagi sihke Ruoŧa ja Norgga bealde. Jurdda lea dálvvi mielde almmuhit guokte dahje golbma iežan čállojuvvon girjji sihke sáme- ja ruoŧagillii. Sáhka lea diehtogirjjis sámi ráhkadusaid birra, mánáide ja nuoraide heivehuvvon muitalusat ja de noveallačoakkáldat.

Mon lean eret Sárevuomis, Sohppar gilis. Boazosámi máttut, riegádan Bálggesvari vuollái, Dávva johka gáttis. Mon orun, barggan ja ealán Jåhkåmåhkes.