Krister Stoor

Olmmoš lea muitalan don doložiid rájes, muhtimin hoalain, muhtimin lávlumiin. Sámit leat muitalan luđiin, mii lea musihkkadutki Ernst Emsheimer jelgii Eurohpá boarráseamos musihkahábmi.

Mon lean dutki ja barggan luođi narratiivalaš beliin. Njálmmálaš árbevieru sáhttá atnit dehálaš servodatvuoibmin. Mu mielas ferte luođi váldit bajás UNESCO immateriála kulturárbbi gáhttema listtui.

Mu logaldallamiin seaguhan dávjá luohtedutkama ja muitaleami. Mon áinnas muitalan boares muitalusaid vai sáhtán bidjat luođi dakkár oktavuhtii vai stuorit publihkii šaddá ipmirdahtti. Duollet dálle lágidan nai juoigama bargobájiid vai olbmot besset oahpástuvvat luohtemáilbmái.

 


 

Människan har berättat sedan urminnes tider, ibland med tal, ibland med sång. Samerna har berättat med jojken, som enligt musikforskaren Ernst Emsheimer är Europas mest ursprungliga musikform.

Jag är forskare och jobbar med det narrativa inom jojk. Den muntliga traditionen kan användas som en viktig samhällskraft. För min egen del menar jag att jojken måste tas upp på UNESCOs lista över skyddandet av immateriellt kulturarv.

Mina föredrag är ofta en blandning av jojkforskning och berättande. Jag använder gärna själv gamla berättelser för att sätta in jojken i ett sammanhang som gör det förståeligt för en bred publik. Det händer då och då att jag gör jojkworkshopar för att ge en inblick i jojkens värld.

Språk: Svenska
Kontaktuppgifter: krister.stoor[@]umu.se