Muitaleapmi. Berättande

Sidá gus Sáme buoremus bargov? Dálla mij nuorra subtsastiddjijt ja juojggijt åhtsåp gudi galggi skåvlåjs ja girjjevuorkájs Sámes jåhtet. I dárbaha máhttet – gal mij åhpadip!

———–

Giehttogiella är ett tre-årigt projekt som Tjállegoahte driver. Giehttogiella – “Det berättande språket” 

Projektets syfte är att öka det muntliga berättandet och jojken bland ungdomar och barn i Sápmi.

Vi erbjuder dig tre kurser inom berättande och jojk.   

Under våren 2020 kommer vi anställa 10 stycken ungdomar mellan åldrarna 16–25 år från olika delar av Sápmi. De anställda ungdomarna kommer att få gå tre stycken kurser under hösten 2020 inom berättande och jojk. Varje kurs omfattar 2-3 dagar. 

Vi kommer även anställa språkstöd för ungdomarna för att väva in samiskan mer i historierna. Råkar du ha passerat 25-års strecket kan du söka till oss som språkstöd för att stötta ungdomarna i att använda samiska mer. Projektet betalar resa, arvode och logi under kurserna för de anställda.

Berättarturné
Med tanke på coronaviruset kan datumen komma att ändras!

Januari 2021 börjar berättarturnén med våra anställda ungdomar. Turnén går ut på att ungdomarna ska få sprida sina historier på sameskolor och för andra barn i Sápmi. 

Berättarturnén går från Gárasavvon/Karesuando till Bienjedaelie/Funäsdalen och Stockholm. Turnén pågår till december 2022.

– Turnén går till alla sameskolor plus 6 stycken till platser i Sápmi där ungdomarna berättar på bibliotek och sameföreningar.

– Varje plats kommer att få berättarbesök av oss 2 gånger/termin.  

– Det är 3-4 ungdomar som berättar/jojkar på varje plats/gång och det varieras vem som åker vart. 

– Deltidsanställning

– Vi planerar turnén tillsammans så att det går att ha andra jobb på sidan om/innan eller efter.

– Projektet står för resa, logi och arvode under berättarturnén för ungdomarna. 

Ansök

Berätta om dig själv antingen via film, en ljudfil, en berättelse, en text eller om du har möjlighet kom och träffa mig i Jåhkåmåhke, Giron eller någonstans däremellan.

Jag är bland annat intresserad av:

– Vart i från kommer du?

– Hur gammal är du?

– Är du mer intresserad av jojk eller berättande?

– Är du samisktalande? Vilket språk? Eller vilket språk vill du lära dig?

– Har du körkort (om du är över 18år)?

Ring eller skriv till Naomi om du har frågor: 070 220 31 29

Skicka in din ansökan till naomi@tjallegoahte.se senast 10:e maj

Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden

 

Giehttogiella lea golmmajahkásaš prošeakta man Tjállegoahte jođiha. Giehttogiella – “Muitalangiella” 

Prošeavtta ulbmil lea nannet nuoraid ja mánáid muitalanárbevieru ja juoiganmáhtu.

Mii fállat dutnje golbma gurssa muitaleamis ja juoigamis..   

Giđđat 2020 mii áigut virgádit 10 nuora gaskkal 16-25 jagi miehtá Ruoŧabeale Sámi. Virgáduvvon nuorat besset vázzit golbma muitalan- ja juoigangurssa čakčat 2020. Juohke gursa bistá sullii 2-3 beaivvi. 

Mii boahtit nai virgádit nuoraide giellaveahki vai sáhttit čatnat sámegiela muitalusaide. Jus leat juo deavdán badjel 25 jagi de sáhtát ohcat prošektii giellaveahkkin nu ahte beasat doarjut nuoraid sámegiela geavaheami. Prošeakta goasttida mátkkiid, bálkká ja idjademiid bargiide gurssaid oktavuođas.

Muitalanmátki
Korona geažil soaitit dáhtoniid muhttit!

Ođđajagimánus 2021:s biddju virgáduvvon nuoraid muitalanmátki johtui. Mátkkis besset nuorat juogadit iežaset muitalusaid sámeskuvllain ja iežá mánáiguin Sámis.  

Muitalanmátki manná Gárasavvonis Bienjedaelii ja Stuehkii. Mátki bistá juovlamánu 2022 rádjái.

– Mátki mannala visot sámeskuvllain ja guhtta báikkiin vel Sámis gos nuorat muitalit girjerádjosiin ja sámeservviid luhtte.

– Muitalanmátki bisána juohke báikkis guktii lohkanbajis.  

– Leat 3-4 nuora geat muitalit/juiget juohke báikkis/geardde ja gii manná gosa rievddada.  

– Oasseáigevirgi.

– Mii plánet mátkki ovttas nu ahte lea vejolaš atnit iežá barggu lassin/ovdal vai maŋŋil.

– Prošeakta goasttida nuoraid mátkki, idjadeami ja bálkká muitalanmátki oktavuođas.  

Oza

Muital iežat birra filmmain, báddejumiin, muitalusain, teavsttain vai jus dus lea vejolašvuohta de sáhtte gávnnadit Jåhkåmåhkes, Gironis dahje juostá das gaskkas.

Mon háliidan earret iežá diehtit:

– Gos don leat eret?

– Man boaris leat?

– Leatgo beroštuvvan juoigamis ja muitaleamis?

– Máhtátgo sámegiela? Dahje man sámegiela háliidivččet oahppat?

– Leago dus vuodjingoarta (jus leat badjel 18 jagi)?

Riŋges dehe čále Naomii jus dus leat jearaldagat: 070 220 31 29

Sádde ohcamuša naomi@tjallegoahte.se maŋimustá miessemánu 10. beaivvi.

Allmänna arvsfonden ruhtada prošeavtta.