Nammaláhpan. Ingen kategori

Kungliga biblioteket satsar på samisk litteraturapp och bjuder in till samtal om appen, språk och litteratur den 19 juni på Samernas bibliotek i Jokkmokk. 

Plats: Jåhkåmåhkke/Jokkmokk, Samernas bibliotek, Ája
Tid: 9.00-11.30

Kungliga biblioteket, KB, har överlämnat en nationell biblioteksstrategi till Kulturdepartementet och regeringen. Tillsammans med strategin överlämnades även förslag på sex reformer, däribland en för stärkt biblioteksverksamhet för nationella minoriteter och urfolket samer.

KB har i väntan på att departement och regeringen återkommer med respons på strategin och reformerna beslutat att påbörja arbete med att tillgängliggöra litteratur på de nationella minoritetsspråken. Det kommer att göras som en app för mobiltelefon och surfplatta. KB kommer att börja med de samiska språken och romani chib.

Projektet har precis påbörjats genom en förstudie. I det arbetet kommer KB:s team träffa samiska företrädare för att inhämta behov, synpunkter och önskemål. Projektet förutsätter ett aktivt samarbete mellan KB och föreningar, organisationer och slutanvändare, så att produkten kan bli så relevant och användbar som möjligt. Viktiga frågor är bland annat vilken typ av litteratur som är efterfrågad, vilka behov appen behöver möta och vilken funktionalitet som kan bidra till värde. I detta arbete är det viktigt att vi får träffa både användare och de som yrkesmässigt arbetar med de samiska språken och kulturen.

Efter lunch genomför vi användarintervjuer, vi vill gärna få era synpunkter med i den delen också om ni har möjlighet att stanna.

Välkommen!

Osa. senast 17 juni till elisabet.rundqvist@kb.se