Dáhpáhusat. EvenemangMuitaleapmi. Berättande

Giron Sámi Teáhter och Tjállegoahte bjuder in till berättarworkshop 24-26 maj 2019 i Jåhkåmåhkke, under ledning av Björn Söderbäck från Västanå Teater.
Öppet för alla!

Avgiftsfri kurs, kaffe och fika ingår. Vi är på Café Gasskas hela helgen.
För frågor och anmälan skicka ett mail till info@tjallegoahte.se

 

Start fredag 24 maj 18.00 – 20.00

Session 1 – Vi samtalar om berättande och Björns långa erfarenhet av Berättarteater. 

Lördag 09.00-12.00

Session 2 – Deltagarna får pröva sina egna idéer och börja omvandla idéerna att framföras som berättelser. 

Lördag 14.00-17.00

Sessionen inleds med vernissage och ett konstnärligt korsförhör med Inghilda Tapio om hennes konstnärskap. Inghilda har etablerat ett konstnärsarkiv vid Ájtte museum och delar av hennes omfångsrika arkiv ställs ut på bibliotek Ája. 

Vi fortsätter med session 3 där vi går djupare i deltagarnas berättelser.  Vi lyssnar på varandra och Björn ger praktisk vägledning kring gestaltning. 

Söndag 9.00-12.00

Under den fjärde och avslutande sessionen – Premiär för berättarnas historier! Vi berättar för varandra.

 

Om Björn Söderbäck
Skådespelare/berättare/dramatiker/pedagog

Björn Söderbäck har under hela sitt yrkesliv samlat på och bearbetat historier. Hans berättarkista är fylld med sagor, sägner, myter, litterära berättelser och en och annan livshistoria. Vid sidan av sitt skådespelar- och dramatikerarbete på Västanå Teater som leds av den samiske konstnärlige ledaren Leif Stinnerbom har Björn i alla år rest land och rike kring och berättat sina historier. Har till dags dato 18 timslånga berättarteater-föreställningar för alla åldrar på sin repertoar. Som pedagog förmedlar han sina kunskaper i berättandets ädla konst. Homo Ludens (den lekande människan) och Homo Narrans (den berättande människan) går hand i hand och från mun till mun.

”När en dag har gått, finns den inte mera kvar. Vad återstår av den? Inget mer än en berättelse. ”
(I.B Singer)

 

Bures boahtin muitalanbargobádjái Jåhkåmåhkis

Giron Sámi Teáhter ja Tjállegoahte bovdejit muitalanbargobádjái man Västnå teáhtera Björn Söderbäck jođiha. Bargobádji lágiduvvo miessemánu 24-26 beivviid Jåhkåmåhkes ja mii ohcat du gii leat čálli dehe muitaleaddji. 

Álgá bearjadaga miessemánu 24 b. 18.00 – 20.00

Vuosttas oassi – Mii ságastallat muitaleami ja Björne muitalanteáhtera vásáhusaid birra.

Lávvordaga 09.00 – 12.00

Nuppi oassi – Oassálastit besset geahččalit iežaset ideaid ja hábmet daid vai šaddet muitalusat.

Lávvordaga 14.00-17.00

Mii álgit dán oasi čájáhusrahpamiin ja dáiddálaš jearahallamiin Inghilda Tapion su dáiddálašvuođa birra. Inghilda lea ásahan dáiddárvuorkká Ájtte museas ja oasit su stuora vuorkkás vuosehuvvojit Ája girjerádjosis.

Mii joatkit goalmmát oasi gos mii vuodjut oassálastiid muitalusaide. Mii guldalit nuppiid ja Björn addá praktihkalaš rávvagiid muitalusaid hábmemis.

Sotnabeaivvi 9.00-12.00

Njealját ja maŋimus oasis – Muitalusaid vuosttas ovdanbuktin! Mii muitalat nuppiide.

Gii lea Björn Söderbäck?

Neavttár/muitaleaddji/drámátihkkar/pedagoga

Iežas bargoeallimis lea Björn Söderbäck álot čohkken ja hábmen muitalusaid. Su muitalusgiisá lea dievva máidnasiin, myhtain, čálálaš muitalusain ja eallinhistorjjáin. Earret su bargu neavttárin ja dramatihkarin Västanå teáhteris gos Leif Stinnerbom lea dáiddálaš jođiheaddji, de lea Björn agis mátkkostan miehtá riikka ja ovdánbuktán iežas muitalusaid. Dál son sáhttá fállat 18-diimmusaš muitalanteáhterčájálmasaid gait lágán ahkejoavkkuide. Pedagogan son gaskkusta iežas máhtu muitalandáidagis. Homo Ludens (olmmoš gii stoahká) ja Homo Narrans (olmmoš gii muitala) vázziba giehtalaga ja njálmmis njálbmái.

“Go beaivi lea vássán, de dat ii gávdno šat. Mii das báhcá? Ii miige ieža go muitalus.”

(I.B Singer)