Muitaleapmi. Berättande

INSTÄLLD. På grund av för få anmälningar har vi beslutat att inte anordna berättarworkshopen.

Aejlies, Giron Sámi Teáhter och Tjállegoahte undersöker nu intresset för en berättarworkshop i Dearna, under ledning av Björn Söderbäck från Västanå Teater och vi vill ha med dig som är berättare eller skribent. Kursen är avgiftsfri och kaffe och fika ingår och vi håller till på Aejlies. För frågor och intresseanmälan skicka ett mail till info@tjallegoahte.se. Vi vill ha intresseanmälan SENAST 25 OKTOBER

Preliminärt datum 6-8 november

Fredag 18.00 – 20.00

Session 1 – Vi samtalar om berättande och Björns långa erfarenhet av Berättarteater.

Lördag 09.00-12.00

Session 2 – Deltagarna får pröva sina egna idéer och börja omvandla idéerna att framföras som berättelser.

Lördag 14.00-17.00

Sessionen 3 där vi går djupare i deltagarnas berättelser.  Vi lyssnar på varandra och Björn ger praktisk vägledning kring gestaltning.

Söndag 9.00-12.00

Under den fjärde och avslutande sessionen – Premiär för berättarnas historier! Vi berättar för varandra.

 

Om Björn Söderbäck
Skådespelare/berättare/dramatiker/pedagog

Björn Söderbäck har under hela sitt yrkesliv samlat på och bearbetat historier. Hans berättarkista är fylld med sagor, sägner, myter, litterära berättelser och en och annan livshistoria. Vid sidan av sitt skådespelar- och dramatikerarbete på Västanå Teater som leds av den samiske konstnärlige ledaren Leif Stinnerbom har Björn i alla år rest land och rike kring och berättat sina historier. Har till dags dato 18 timslånga berättarteater-föreställningar för alla åldrar på sin repertoar. Som pedagog förmedlar han sina kunskaper i berättandets ädla konst. Homo Ludens (den lekande människan) och Homo Narrans (den berättande människan) går hand i hand och från mun till mun.

”När en dag har gått, finns den inte mera kvar. Vad återstår av den? Inget mer än en berättelse. ”
(I.B Singer)

 


 

Leago dus beroštupmi searvat muitalangursii? Giron Sámi Teáhteris ja Tjállegoahtes lea vejolašvuohta lágidit muitalanbargobáji man Västnå teáhtera Björn Söderbäck jođiha. Evttohuvvon dáhtonat livččii skábmamánu 6-9 beivviid ja lágideapmi lea Dearnas ja mii ohcat du gii leat čálli dehe muitaleaddji. MAŊIMUS DIEĐIHANBEAIVI GOLGGOTMÁNU 25. BEAIVVI.

Álgga bearjadaga 18.00 – 20.00

Vuosttas oassi – Mii ságastallat muitaleami ja Björne muitalanteáhtera vásáhusaid birra.

Lávvordaga 09.00 – 12.00

Nuppi oassi – Oassálastit besset geahččalit iežaset ideaid ja hábmet daid vai šaddet muitalusat.

Lávvordaga 14.00-17.00

Mii joatkit goalmmát oasi gos mii vuodjut oassálastiid muitalusaide. Mii guldalit nuppiid ja Björn addá praktihkalaš rávvagiid muitalusaid hábmemis.

Sotnabeaivvi 9.00-12.00

Njealját ja maŋimus oasis – Muitalusaid vuosttas ovdanbuktin! Mii muitalat nuppiide.

Gii lea Björn Söderbäck?

Neavttár/muitaleaddji/drámátihkkar/pedagoga

Iežas bargoeallimis lea Björn Söderbäck álot čohkken ja hábmen muitalusaid. Su muitalusgiisá lea dievva máidnasiin, myhtain, čálálaš muitalusain ja eallinhistorjjáin. Earret su bargu neavttárin ja dramatihkarin Västanå teáhteris gos Leif Stinnerbom lea dáiddálaš jođiheaddji, de lea Björn agis mátkkostan miehtá riikka ja ovdánbuktán iežas muitalusaid. Dál son sáhttá fállat 18-diimmusaš muitalanteáhterčájálmasaid gait lágán ahkejoavkkuide. Pedagogan son gaskkusta iežas máhtu muitalandáidagis. Homo Ludens (olmmoš gii stoahká) ja Homo Narrans (olmmoš gii muitala) vázziba giehtalaga ja njálmmis njálbmái.

“Go beaivi lea vássán, de dat ii gávdno šat. Mii das báhcá? Ii miige ieža go muitalus.”

(I.B Singer)