Čállinbeasit. Kurser.Moa Backe Åstot

National novel writing month

Searvva min čállinhástalussii ja čále veahá sámegillii (dehe man gillii háliidat) juohke beaivvi, olles skábmamánu. William Älgebrink gii čállá, bargá gráfalaš hábmemiin ja lea oahppame julevsámegiela. Son lea čađahan hástalusa máŋgii ja bohtosat leat leamaš gaitlágan teavsttat.

Son lea máŋga jagi geahččalan čállit juohke beaivvi skábmamánus.

– Mon lean oahppan čállit čállima dihte, inge jurddaš šat “leago dát nuogis buorre?”

William sitere beakkán kanadalaš čálli Margaret Atwood: “If I waited for perfection, I wouldnt write a thing.”

Don sáhtát čállit vaikko maid. William álggii čállit noveallaid. Su mihtu lea leamaš čállit 1 600 sáni beaivái, muhto su mielas lea dehálaš bidjat iežas mihtu. Beallediimmu beaivái dehe logi minuhtta. Ulbmil lea bidjat áiggi čállimii.

– Juohke áidna sátni rehkenasto. Deháleamos lea várret áiggi dasa. Ii leat dárbu olahit mihtu. Ii leat sáhka gilvvus, áigumuš lea buvttadit sániid.

Mii dávjá jáhkkit ahte mii fertet vuordit rivttes áiggi čállit dehe buori muitalusa. Ja de ii šatta aktatge čálus go mii leat bidjan nu alla šielmmá iežamet ovdii. Vai nu ii galgga geavvat de leat njeallje ášši mat Williame mielas leat dehálaččat.

  • Leage duostil.
  • Bija konkrehta mihtu.
  • Bija áiggi čállimii.
  • Čále, alege sihko maidege.

– Ale beroš bordit juohke cealkaga fiidnát. Seastte visot maid čálát, lea bahá darvánit muđui. Don’t think, just write.

Jus lehpet nagodan čállit eanet sániid skábmamánu loahpas go mánu álggus, de lehpet lihkostuvvan.

Hoppa på vår skrivarutmaning och skriv lite på samiska (eller vilket språk du vill) varje dag, under hela november månad. William Älgebrink som skriver, jobbar med grafisk design och håller på att lära sig lulesamiska, har testat det här i flera år och för honom har det lett till många olika texter.

William har under flera års tid testat att skriva varje dag under hela november.

– Jag har lärt mig att skriva för skrivandet skull och inte stanna upp och tänka att ”är det här bra nog”.

William citerar den kända kanadensiska författaren Margaret Atwood: ”If I waited for perfection, I wouldn’t write a thing.”

Man kan skriva precis vad som helst. William började med att skriva noveller. Själv har han satsat på att skriva 1 600 ord om dagen, men han tycker det är viktigt att man sätter vilket mål man vill. En halvtimme per dag eller tio minuter. Det handlar egentligen bara om att ge sig själv tid att skriva.

– Allt räknas. Det viktiga är att ge sig tiden. Man måste inte klara målet. Det handlar inte om att vinna, det handlar om att få ur sig ord.

Ofta tror vi att vi måste invänta det perfekta tillfället för att skriva eller ha något bra att säga. Och sedan blir det ingen text för vi har satt upp massa hinder för oss själva innan vi har ens har börjat skriva. För att komma bort från det här finns det fyra saker William tycker är viktiga.

  • Var orädd
  • Sätt ett konkret mål
  • Ge dig själv tid att skapa
  • Skriv, utan att sudda

– Känn inte att du måste redigera varje mening. Behåll allt du skriver, det är lätt att fastna annars. Don’t think, just write.

Har ni lyckats skriva fler ord när november är slut, än när november började, så har ni lyckats.