Nammaláhpan. Ingen kategori

Det samiska kulturnätverket Viermie – K söker en koordinator. Viermie – K har bildats av Aejlies, Giron Sámi Teáhter, Sameföreningen i Stockholm, Stiftelsen Gaaltije, Såhkie – Umeå sameförening samt Tjállegoathe.

Målet för nätverket är att skapa en kraftfull aktör som kan verka för att stärka hela det samiska kulturlivet. Det vill vi göra genom att agera inom kulturpolitiken på alla nivåer både inom det samiska och det svenska kulturlivet. Under nätverkets uppbyggnad kommer vi särskilt att undersöka hur situationen ser ut idag för samiska kulturinstitutioner, vilka behov som existerar och hur vi kan komma fram till förslag på lösningar.

Viermie – K har ett samarbetsavtal med Kultur i Norr (kultursamverkan mellan regionerna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen) vilket innebär att tjänsten är tidsbegränsad till 30 september 2021 men med möjligheten en förlängd arbetsperiod beroende på hur verksamheten utvecklas under våren 2021.

Tjänstens omfattning är cirka 20% av en heltid, men utformas i samtal med den som får arbetet.

Arbetsuppgifterna för koordinatorn är:

  • Koordinera Viermie – K
  • Administrera verksamheten
  • Arbeta med vidarefinansiering
  • Producera offentliga möten
  • Kommunicera internt och externt

Rekryteringen sker löpande och vi är måna om att tillsätta tjänsten så fort som möjligt. Arbetsgivare är Giron Sámi Teáhter och ansökan med CV och personligt brev skickas till info@samiteahter.org.

Mer information om tjänsten ges av Åsa Simma på asa@samiteahter.org eller 070 – 2705770.