Dáhpáhusat. Evenemang

Open call: Projektet Gullevašvuođat – Belongings söker deltagare
Gullevašvuođat-projeakta lea ohcame oasseváldiid

Gullevašvuođat – Belongings är ett utbytesprojekt för kurdiska och samiska författare och ett samarbete mellan Tjállegoahte och Wêjegeh Amed i Diyarbakir i Turkiet. Wêjegeh Amed är ett öppet litterärt rum som arbetar med kurdisk litteratur och en mångfald av kulturella uttryckssätt. Tjállegoahte är ett författarcentrum som verkar för samisk litteratur i hela Sápmi.

I Belongings samarbetar dessa två kulturcentrum och för samman sina röster i ett gränsöverskridande projekt, finansierat av Statens kulturråd och Sveriges generalkonsulat i Istanbul.

Vi söker nu deltagare från olika litterära fält (roman, novell, poesi, jojk, teater, film, journalistik) för att delta i sex interkulturella workshops under hösten 2021 och två utbytesresor under våren 2022 i Giron/Jåhkåmåhkke och södra Turkiet.

Fem kurdiska författare/skribenter och fem stycken från Sápmi väljs ut till att delta i workshops och resor. Deltagarnas egen dokumentation och reflektioner av projektets upplevelser sammanställs efter workshops och resor och ges ut i antologi, med målsättning att publicera texter på engelska, kurdiska och samiska. I slutet av 2022 arrangeras olika evenemang med författarna för att sprida antologin och öka medvetenheten och intresset för minoritetsspråkslitteratur och starka, pluralistiska samhällen.

Dessa aktiviteter ingår:

 • Sex digitala workshops under hösten 2021.
 • Två resor under våren/sommaren 2022 på svensk sida av Sápmi och södra Turkiet.
 • Litterära och konstnärliga aktiviteter under resorna
 • ”Field journals” – dagbok, litterära anteckningar eller annan konstnärlig dokumentation förs under resorna.
 • Ett urval sammanställs till publikationen ”Belongings” på engelska, kurdiska och samiska.
 • Publika evenemang med författarsamtal och framträdanden.

Projektet erbjuder:

 • Möten med internationella kollegor för att diskutera litteratur och språk
 • Deltagande i ett unikt gränsöverskridande författarnätverk med människor med liknande erfarenheter och intressen
 • Besök i Jåhkåmåhkke och Giron och uppleva kulturprogram med samiska författare och konstnärer under vistelsen
 • Besök i Diarbakir och Mardin i Turkiet och uppleva kulturprogram med kurdiska författare och konstnärer under vistelsen
 • Publicerande i en flerspråkig publikationen ”Belongings” som ska bygga på originaltexter framtagna under workshops och resor
 • Deltagande i publika aktiviteter på både lokala och internationella sammanhang, såsom författarsamtal, läsningar och andra framträdanden
 • En unik chans att som konstnär besöka ett område och en kultur som både skiljer sig och påminner om Sápmi och lära mer om både marken och människorna och deras relation till varandra

Vi söker:

Roman- och novellförfattare, poeter, berättare, jojkare, manusförfattare, dramatiker, journalister eller essäister som:

 • På något sätt arbetar med kulturell- och språklig mångfald
 • Brinner för samisk eller kurdisk kultur och litteratur
 • Har publicerat sig på kurdiska eller något av de samiska språken tidigare
 • Har deltagit i samarbetsprojekt tidigare
 • Har varit i kreativa nätverk tidigare
 • Är social, interaktiv och nyfiken på andra kulturer och frågor som rör kring kulturell motståndskraft – cultural resilience
 • Har grundläggande kunskaper i engelska

Deltagarna förväntas:

– Delta och engagera sig i de sex workshops som arrangeras under hösten 2021

– Hålla sig till deadlines vad det gäller inlämningar av till exempel texter och videomaterial

– Ha ett kritiskt förhållningssätt och därtill kompetens vad det gäller frågor om pluralism och mångfald i samhället

– Fullt deltagande och engagemang i de två resorna under våren 2022

– Vara social och interaktiv under resorna

– Föra anteckningar, ”field journals” och delta under redigeringen av dessa

– Vara aktiv i bokrelease hösten 2022

– Aktivt deltagande i publika evenemang under bokmässor, författarsamtal och liknande arrangemang

Kostnader som täcks av projektet:

 • Workshops under hösten 2021
 • Översättningar av deltagarnas texter för workshops hösten 2021
 • Resekostnader i Sverige och Turkiet 2022
 • Boende och transporter i Sverige och Turkiet 2022
 • Traktamente under resorna i Sverige och Turkiet 2022
 • Översättning och tolkning under resorna
 • Översättningar, redaktionellt arbete och tryck av antologin ”Belongings”
 • Ersättning för författarnas copyrights för publiceringen av ”Belongings”

Om du tycker att det här är ett projekt som passar dig är du varmt välkommen att ansöka.  Mejla i så fall  elinanna@tjallegoahte.se så får du mer information om hur du går till väga. Eftersom vi har haft problem med vårt ansökningsformulär förlänger vi ansökningstiden till 3/8 2021.

Vi uppmuntrar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter att söka och jämställdhet, mångfald och hbtqi-perspektiv är en tillgång och styrka för projektet.

Bures boahtin
Buorisboahtem
Burist båhtem
Buerestbåhtieme
Buerie båeteme