Nuoraide. För ungdomar

Under Bágo in Books anordnas en skrivworkshop i Jåhkåmåhkke för unga som är intresserade av kreativt skrivande. En kurs både för dig som brinner för det skrivna ordet, och för dig som aldrig tidigare har skrivit. Har du någon gång känt en lust att sätta ord på tankar, känslor eller berättelser inom dig? Kom och skriv tillsammans med oss! Kursledare är Moa Backe Åstot.

Kursen startar på fredag 16 november, klockan 17:00 – 20:00, och fortsätter på lördag 17 november klockan 13:30 – 16:30. Alla ungdomar i åldern 15-25 år är välkomna!

På fredagen kommer vi bland annat att prata om skrivlust och hur man kan göra för att få inspiration till sitt skrivande. Vi kommer även att ha några kortare skrivövningar för att komma igång och bli inspirerade.

På lördagen ägnar vi mer tid åt skrivandet. Vi kommer att avsluta kursen med en större skrivövning där varje kursdeltagare själv får välja formen på sin text – det kan till exempel bli en novell eller en dikt.

Övningarna vi genomför under kursen kommer att handla om olika delar som kan vara viktiga när man skriver en berättelse, som till exempel miljöbeskrivningar, hur man gestaltar känslor och hur man skapar en karaktär. Alla övningar kommer att lägga grunden till den text kursdeltagarna skriver innan kursens avslut.

Varje kursdeltagare har möjlighet att skriva på det språk som ligger dem närmast hjärtat. Det finns inga krav på att låta någon läsa det man skriver, men det kommer finnas möjlighet att få tips och respons från kursledaren.

Anmäl dig här