Davvisámegillii. NordsamiskaMánaide. För barn

Gåvvå/Foto: Per Heimly

Pippi Långstrump är ute på samisk turné med Beaivvaš sámeteáhter. Astrid Lindgren är en av barnboksförfattare som är mest översatt till samiska. Tjállegoahte tipsar om några Astrid Lindgren böcker för dig som vill dyka in hennes sagovärld. 

  • Im sïjhth åarajidh!Siri Kappfjell Päiviö.2012, Iđut.
  • In hálit vuos nohkkat!Mikkel A. Gaup. 2013, Iđut.
  • Dovddat go Pippi Guhkessuohku? 1996, Sameskolstyrelsen.
  • Dåbdåk dån Pippi Guhkasskuobáv? 1996, Sameskolstyrelsen.
  • Go unna Iiddáš áiggui bahás dahkat. 1985, Sámi girjjit.
  • Manne aaj sïjhtem skuvlem vaedtsedh. Siri Kappfjell Päiviö.2012, Iđut.
  • Manne aaj åerpenem sïjhtem. Eli Kappfjell. 2012, Iđut.
  • Mun maid hálidan vielja. Mikkel A. Gaup. 2013, Iđut.
  • Ronjá rievvárnieida. 1983, Sámi girjjit.