Dáhpáhusat. Evenemang

OPEN CALL

Under våren 2022 arrangerar Transit Kulturinkubator två digitala intensivresidens för yrkesverksamma konstnärer inom områdena film, scenkonst, bildkonst, formgivning, musik och/eller konsthantverk.

Residensen riktar sig till konstnärer som har anknytning till någon av intresseorganisationerna Tjállegoahte (Sápmi), Capellagården, Artifex, och Resurscentrum för konst eller är verksamma inom regionerna Norrbotten, Jämtland Härjedalen och Gävleborg.

F O K U S

Under båda intensivresidens kommer vi att fokusera på offentlig finansiering och hur du skriver en ansökan med Konstnärsnämndens arbetsstipendium som utgångspunkt. Vi fördjupar oss i formuleringar kring ens konstnärliga verksamhet och arbete, samt hur du skräddarsyr dessa för en ansökan. Under fyra veckors tid varvar vi workshops med föreläsningar, kollegialt delande, individuella samtal och praktiska övningar. Arbetet sker både genom individuella och gruppövningar.

M Å L

Målet är att du genom residenset ska ha fått chansen att utveckla ett nytt stöttande nätverk och samtidigt erhållit nya praktiska färdigheter i att formulera dig kring din konstnärliga verksamhet.

Du ska även ha skrivit ihop ett utkast eller en färdig ansökan som kan användas till Konstnärsnämndens arbetsstipendium eller liknande stipendiefonder för författare.

Läs mer här.