Lohkanlohpái girjecavgileamit/ lästips till läslovet

 

Luste tjaeledh, 2020
Är en antologi som innehåller berättelser från Sápmi på sydsamiska. Boken är ett resultat från en skrivartävling som anordnades av Gaaltije.
 
Lea antologija mas leat muitalusat Sámis oarjánsámegillii. Girji lea šaddan dalle go Gaaltije lágidii čállingilvvu.
 
Lilli, ájjá ja guoksagis, 2020 Elin Marakatt
Är Elin Marakatts första barn-bilderbok. Boken handlar om Lilli och hennes farfar. Den finns i många samiska språk bl. a. pitesamiska och umesamiska.
 
Lilli, ájjá ja guoksagis lea Elin Marakatta vuosttas mánáidgirji mas leat govat. Girji
lea Lilli ja su ádjá birra ja sisdoalus leat moadde sámi muitalusat. 
 
Čealádettiin, 2020 Arne Svingen
Är en ungdomsbok som handlar om Didriks liv. Om hur det är att leva ensam och hur mycket de i närheten betyder.
Lea nuoraidgirji mii muitala Didrika eallimis. Ja mo dat lea orrut okto ja man ollu dat olbmot du lahkosis mearkkašit. Davvisámegillii.
 
Iemmá bádnedåktåra lunna, 2020 Gunilla Wolde
Är en barnbok på lulesamiska som är skriven av Gunilla Wolde och översatt till lulesamiska nyligen. Boken berättar om när Emma går till tandläkaren för att hon har ett hål i tanden och passar till yngre barn.
 
Lea mánáidgirji mii heive nuorabut mánáide. Gunilla Wolde lea čállán dan ja lea jorgaluvvon julevsámegillii. Girjji oaiveolmmoš lea Iemmá ja muitala dalle go son finai bátnedoaktára luhtte.
 
Muitalus Bodri birra, 2020 Hédi Fried
Hédi Freid överlevde andra världskriget och har gjort en barnbok om hennes upplevelser. Den finns på nordsamiska och svenska.
 
Hédi Fried lei mánná dalle go förintelsen-dáhpáhus lei. Girjjis son muitala su vásáhusain dalle. Girji lea mánáid- ja nuoraidgirji ja gávdno davvesámegillii ja ruoŧagillii.
 
Inifrån Sápmi, 2021 Patricia Fjellgren, Malin Nord
Antologi med 20 st olika berättelser om hur det är att vara same i ett koloniserat land med förtryck och rasism.
 
Antologiija mas lea 20 sierra muitalusa mo lea leahkit sápmelaš koloniserejuvvon riikkas mas lea rasisma ja soardi.