Guvvie: Nigka jïh Nelle, en sagoapp från ABC-Company E-skuvla AS

Åarjelsamien apparh // Sydsamiska appar

Sápmi Knacka på! .iOS; App för de mindre barnen. Appen är gjorden efter boken Knacka På och översatt till sydsamiska. Ålder: 0-3 år

Troll i ord . iOS