Guvvie: Nigka jïh Nelle, en sagoapp från ABC-Company E-skuvla AS

Åarjelsamien apparh // Sydsamiska appar

Sápmi Knacka på! .iOS; App för de mindre barnen. Appen är gjorden efter boken Knacka På och översatt till sydsamiska. Ålder: 0-3 år

Nigá ja Nelle . iOS; Olika slags spel som inkluderar jojk, sång och nya ord.

Dagke damth? I appen lär du dig bland annat siffror och djur, kan du välja att spela på tid eller på antal frågor. Ålder: barn

Sápmi Quiz; Finns flera olika quiz att välja på, t.ex. musik, sport och djur. Ålder: ungdomar och vuxna

Troll i ord . iOS