Govven: Elin Anna Labba

Sámi poddat // Poddar för barn och vuxna

Barn tycker om att lyssna på berättelser. Här listar vi några poddar och berättelser som finns på samiska för barn. För vuxna finns det tips på poddar på NRK´s hemsida.

Åarjelsamien / Sydsamiska

Åarjelsaemien åssjalommesh -3 avsnitt

Hur ska du göra om du har blivit kär i din fyrmänning? Hur nära släkt kan man vara? Funkar det med fjärde kusin? I podden diskuterar panelen hur du kan lösa situationen. Ålder: Ungdom

Hjalmar jïh juhtemem

Hjalmar 12 jaepien båeries jïh edtja akte jaepie sov fuelhkine Gironisnie årrodh. Tjidtjie barkoe desnie åådtjeme, dan åvteste abpe fuelhkiem dahkoe juhtieh.

Elsa i Saajve-gånkan rïjhkesne

Elsa sov aehtjie jïh onnevïelle dåerede ihke gööledh. Aeredsbiejjiem onne jaevrien nelnie guaka jïh Elsa muerjieh tjöönghkeminie. Dle stoerre tjeejskedimmie gåvla. Viehkehth!

Tjågkoe – 15 delar

Det är tidig morgon. Barnen Anne och Piere ligger i sin kåta och sover. Den ligger långt ute i skogen. De är ute för att plocka bär med sina föräldrar och mormor. Men så är det något som saknas i kåtan. Ålder: 6-12 år

Julevsámegiellaj / Lulesamiska

Moderna spökhistorier – 8 avsnitt

Adam gillar att spela krigsspel på datorn. Men han gör det lite i smyg eftersom hans pappa, som varit i krig på riktigt, inte är så förtjust i att han spelar. En kväll händer något oväntat och mycket skrämmande. Spelet har på något vis blivit verklighet och hotar att döda Adams pappa om han förlorar. Ålder: 13-16

Tjutju – 15 delar

Spännade äventyr för två syskon när de letar efter något som de håller mycket kärt. Avsnitten innehåller de flesta av de samiska mest kända historierna. Ålder: 6-12 år

Elsa Sájvva – Gånågisá rijkan – 5 avsnitt
Elsa Sájvva-Gånågisá rijkan la geldulasj ja oavdos giehtto Elsa Laula birra gut gähttjal áhtjes ja unnavieljas gádjot gudi libá jávre vuolláj Sájvva-Gånågisá rijkan virddum.

Småsagor – 4 st 10 min långa småsagor.

En skådespelare läser texten så som den står i boken och bilderna målas med ljud och musik. Musik och ljudeffekter är noggrant valda för att ge stöd till barnens inre bildskapande och förståelse för ord och begrepp, för att på så sätt verka språkutvecklande. Ålder: Förskola och grundskola F-3

Davvisámegillii / Nordsamiska

Sámi jurdagat

Pod för ungdomar.

Är du lite kär i din kusins ex, är din partner flörtig, eller kanske dina föräldrar inte låter dig dra på samefester? Sámi jurdagat är podden där vi pratar om relationerna i livet. Panelen består av Orusjokbon Nils Joel Partapuoli och Karesuandobon Niillas Wasara, båda 19 år.

Småsagor

Upplästa sagor som har översatts till samiska. Ålder: Förskola och grundskola F-3

Hjalmar ja johtin

Hjalmar lea 12-jahkásaš ja lea johtán veagaidniin Gironii. Buoremus rádna ja spábbačiekčangápmagat leat báhcán. Visot lea eará ládje ođđa gávpogis ja ruvke orru balddehahtti. Movt gálgá birget dáppe jahkái?

Elsa Sáivu-gonagasa máilmmis – 5 avsnitt

Elsa Sáivu-gonagasa máilmmis lea gelddolaš ja imašlaš muitalus Elsa Laula birra, gii geahččala gádjut áhčis ja iežas unna vieljaža geat leaba šaddan Sáivu-gonagasa riikii, muhtun jávrri vuolde.

Cugu

En dag när Anne och Biehtár vaknar i sin tältkåta upptäcker de att deras hundvalp, Cugu, har försvunnit. Ingen vet var hunden har tagit vägen så barnen ger sig ut för att leta efter den och på vägen träffar de på en mängd figurer ur den samiska berättartraditionen.

Hilbbán

Otne gulat vuostas oasi mánáidradioráiddus Hilbbána birra. Boazu gii jáhkii iezas návdin.Hilbbán muitalus lea njealjji oasis.

Pippi Rinkebys

Pippi lea 9 jahkásaš ja ássá ovtta gilážis Romanias ovttas áhkuinis. Su eadni lea eŋgel almmis ja áhčči lea jávkan. Soaitá danin go lea gonagas soames eará riikkas? Pippi mearrida ahte son galgá geahččalit ohcat áhčistis.

Noaidegiisá

Sagor och berättelser för barn på samiska.

Ealli muitalusat

Lyssna till sånger, rim och muntliga berättelser om djur och insekter.

Girjemiella

Sámirádio podda gos árvvoštallet girjjiid, sihke ođđa girjjiid ja klássihkariid.