Govva: Nigá ja Nelle -app, ABC-Company E-skuvla AS

Davvisámegielat appat // Nordsamiska appar

Sápmi Knacka på! .iOS; App för de mindre barnen. Appen är gjorden efter boken Knacka På och har översatts till nordsamiska. Ålder 0-3 år

SirMania- spille ja oahppa .iOS; Ålder 2-6 år

Miksapics .iOS; Flera olika spel med pedagogisk inriktning på nordsamiska eller engelska. De samiska modellerna kostar mellan 10-50 kr. Ålder 2-6 år

Sánit 1. iOSLär dig namnen på färgerna och ansiktet och efter det kan du fortsätta med Sánit 2, 3 och 4. Ålder: mindre barn

Nigá ja Nelle . iOS; Olika slags spel som inkluderar jojk, sång och nya ord.

Dovddatgo?; I appen lär du dig bland annat siffror och djur, kan du välja att spela på tid eller på antal frågor.

Sápmi Quiz; Finns flera olika quiz att välja på, t.ex. musik, sport och djur

Troll i ord . iOs