Davvisámegielat appat // Nordsamiska appar

Sápmi Knacka på! .iOS; App för de mindre barnen. Appen är gjorden efter boken Knacka På och har översatts till nordsamiska. Ålder 0-3 år

SirMania- spille ja oahppa .iOS; Ålder 2-6 år

Sánit 1. iOSLär dig namnen på färgerna och ansiktet och efter det kan du fortsätta med Sánit 2, 3 och 4. Ålder: mindre barn

Troll i ord . iOs