Handledning

Vill du berätta mer hemma? Eller arbeta mer med berättande och jojk i skolan? Här är en handledning som är framtagen i samarbete med samiska berättare och jojkare.

Handledningen består av dels ett häfte som vänder sig till lärare och föräldrar, dels ett häfte som är för barnen. Båda kan laddas ner.

Hoppas den kommer till användning!

Handledning på svenska