Litteratur från 1600-talet till 1970 // Sámi girjjálašvuohta

Litteraturlista, andra delen. Hör till utbildningsfilmen “Ny samisk litteratur” framtagen av Tjállegoahte i samarbete med Regionbiblioteken i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen.

Lapponia, Johannes Schefferus 1673.

Guldnasaš och Moarsi fávrrot, Olaus Sirma, Čearbmá Ovllá.

Tjuven och schamanen, Suola ja noaidi, Jacob Fellman, 1820.

Sámieatnama álgo ja maŋit ássiid birra, Jacob Fellman

”Peivebarnen suongah jelitanasan maajisn”, Solsonens frieri i jättarnas land, Anders Fjellner.

Muitalus sámiid birra, En bok om samernas liv, Johan Turi, 1910.

I dyreskind, Náhkkehasat, Matti Aikio, 1906.

Beaiveálgu, Dagen gryr, Anders Larsen, 1912.

Muohtačalmmit, Pedar Jalvi, 1915.

Sabmelažžai maidnasak jâ muihtalusak, Pedar Jalvi, 1966.

Inför liv eller död – sanningsord i de lapska förhållandena, Elsa Laula Renberg, 1904.

Dat läh mijen situd – Det är vår vilja, Karin Stenberg, 1920.

Jåhtte sáme Viessom, En flyttsames liv, Anta Pirak, 1937.

Mitt lassokoppel, Erik Mankok, 1962.

Mannen på Oulavuelie, Nils Mattias Andersson, 1950-tal.

Mui’talusat – Anders Bær, Máiza-Bier Ánte, och Lars Hætta, Jáhkos Lásse, 1958.

Veta mer?

Se även vår utbildningsfilm om ny samisk litteratur. Litteraturlistan och länken till den filmen hittar du här.