Låhkke. Gåvvå: Tjállegoahte

Julevsáme girje // Lulesamisk litteraturlista

Observera att den här sidan uppdateras allt eftersom och bygger på vad samiska läsare själva har sagt att de gillar att läsa. Det ska ses som en guide för bibliotek och skolor, och inte som en samisk litterär kanon.

Julevsáme ållessjattukgirje / Lulesamiska vuxenböcker 

Gårnåtja, Susanna Angéus Kuoljok ja Karin Tuolja, Sámi Girjjit, 1995

Ja jage gållin, Sigga Tuolja-Sandström, Umeå : Avd. för samiska, Univ. 1989

Mälggat dat rajes, Karin Tuolja Umeå : Avd. för samiska, Univ. 1987

Jåhtte sáme viessom, Anta Pirak,  Blaasvær, 1993

Julevsáme nuorrudakgirje / Lulesamiska ungdomsböcker

Ulldevisá nuortasj bieles, Sigga Tuolja-Sandström, Sámeskåvllåstivrra [Sameskolstyr.], [1996]

Ber Vuolgget, Ann Helén Laestadius, LL-förlaget, 2018

Julevsáme mánnágirje / Lulesamiska barnböcker

Dåbdåk dån Pippi Guhkasskuobav, Astrid Lindgren, Sámeskåvllåstivrra,  1996

Bieret duoddarin, Irene Länsman, CálliidLágádus, 2018

Vuolggup Ingrida, Johána ja Gusá lusi, Kjersti lunde Rustad, Landbruksforl., cop. 1996

Silbbamánno, Sissel Horndal, CálliidLágádus, cop. 2015

Lijná Ahkos lusi vuolggá, Hans Petterson ja Gunilla Kvarnström, Sámi girjjit, cop. 1997

Jåvvå, Gun Aira ja Ingered Vannar, Sámeskåvllåstivrra (Sameskolstyr. 1997

Jåvvå-viellja, Inga Karlsen, Davvi girji, 2004

Idjadit, Siv Videberg, Sámi girjjit, cop. 1992

Elli Kári, Elly Jannes, Sámi girjjit, 1994

Miehtsen tjuojggamin, Asrbjørn Gildberg ja Karl Grossman, Iðut, 2010

Gihttse, gájttsa, båhttje, Stig Gælok, Blaasværs forlag, 1992

Sanna, Sara Aira Fjällström, Lena Kuoljok Lind Sameskolstyrelsen ; 2007

Årddå, Harriet Nordlund, DAT, 2016

Sarvvamiehttse, Samuel Gælok, ČálliidLágádus, cop. 2017

Akti lij, Helena Bross,  Sámeskåvllåstivrra, 2008

Krokodillasj mij ittjij tjáhtjáj lijkk, Gemma Merino, Gïelem nastedh, 2015

Jálos Márjjá, Bodil Cappelen,  Davvi Girji, 1994

Muv vuostasj tuvsan bágo, Heather Amery, Fonna , 2011

Muorra, Kari Stai, Árran : 2017

Apmut, Jåhttesábme, Apmut Ivar Kuoljok, Ord & visor, 2014

Apmut, Ällosujtár, Apmut Ivar Kuoljok, Ord & visor, cop. 2016

Gasskaijá girjjevuorkká, Kazuno Kohara, Árran julevsáme guovdásj, 2016

Piŋvijnna Pu, Bodil Cappelen, Davvi Girji, 1993

Pettson ja Findus: Slåbbågáhkko, Sven Nordqvist,  E-skuvla, 2015 m.fl.

Ábmut: Oade dal njálgugit, Gunilla Bergstöm, Sámi Girjjit, 1984 m.fl.

Sune viertti oadet, Tord Nygren, Sámeskåvllåstivrra [Sameskolstyr.], [1995] m.fl.

Thomas, Stoahká gáhttujn, Gunilla Wolde, Sáme åhpadusráde, 1999 m.fl.

Felix, Tjádjánam, Helena Bross, Sámeskåvllåstivrra [Sameskolstyr.], 1995 m.fl.

Milli ja Bolfi, Rievsagahttemin, Torkel Rasmussen,  ČálliidLágádus, cop. 2013 m.fl.