Låhkke. Gåvvå: Tjállegoahte

Julevsáme girje // Lulesamisk litteraturlista

Observera att den här sidan uppdateras allt eftersom och bygger på vad samiska läsare själva har sagt att de gillar att läsa. Det ska ses som en guide för bibliotek och skolor, och inte som en samisk litterär kanon.

Julevsáme ållessjattukgirje / Lulesamiska vuxenböcker 

Gårnåtja, Susanna Angéus Kuoljok ja Karin Tuolja (Sámi Girjjit, 1995)

Ja jage gållin, Sigga Tuolja-Sandström (Umeå : Avd. för samiska, Univ. 1989)

Mälggat dat rajes, Karin Tuolja (Umeå : Avd. för samiska, Univ. 1987)

Jåhtte sáme viessom, Anta Pirak, (Blaasvær, 1993)

Julevsáme nuorrudakgirje / Lulesamiska ungdomsböcker

Ulldevisá nuortasj bieles, Sigga Tuolja-Sandström, (Sámeskåvllåstivrra [Sameskolstyr.], [1996])

Ber Vuolgget, Ann Helén Laestadius (LL-förlaget, 2018)

Årddå, Harriet Nordlund (DAT, 2016)

Julevsáme mánnágirje / Lulesamiska barnböcker

Dåbdåk dån Pippi Guhkasskuobav, Astrid Lindgren (Sámeskåvllåstivrra,  1996)

Bieret duoddarin, Irene Länsman (ČálliidLágádus, 2018)

Vuolggup Ingrida, Johána ja Gusá lusi, Kjersti lunde Rustad (Landbruksforl., cop. 1996)

Silbbamánno, Sissel Horndal, (ČálliidLágádus, cop. 2015)

Lijná Ahkos lusi vuolggá, Hans Petterson ja Gunilla Kvarnström (Sámi girjjit, cop. 1997)

Jåvvå, Gun Aira ja Ingered Vannar (Sámeskåvllåstivrra (Sameskolstyr. 1997)

Jåvvå-viellja, Inga Karlsen (Davvi girji, 2004)

Idjadit, Siv Videberg (Sámi girjjit, cop. 1992)

Elli Kári, Elly Jannes (Sámi girjjit, 1994)

Miehtsen tjuojggamin, Asrbjørn Gildberg ja Karl Grossman (Iðut, 2010)

Gihttse, gájttsa, båhttje, Stig Gælok (Blaasværs forlag, 1992)

Sanna, Sara Aira Fjällström, Lena Kuoljok Lind (Sameskolstyrelsen ; 2007)

Sarvvamiehttse, Samuel Gælok, (ČálliidLágádus, cop. 2017)

Akti lij, Helena Bross (Sámeskåvllåstivrra, 2008)

Krokodillasj mij ittjij tjáhtjáj lijkk, Gemma Merino (Gïelem nastedh, 2015)

Jálos Márjjá, Bodil Cappelen (Davvi Girji, 1994)

Muv vuostasj tuvsan bágo, Heather Amery (Fonna, 2011)

Muorra, Kari Stai (Árran, 2017)

Apmut, Jåhttesábme, Apmut Ivar Kuoljok (Ord & visor, 2014)

Apmut, Ällosujtár, Apmut Ivar Kuoljok (Ord & visor, cop. 2016)

Gasskaijá girjjevuorkká, Kazuno Kohara (Árran julevsáme guovdásj, 2016)

Piŋvijnna Pu, Bodil Cappelen (Davvi Girji, 1993)

Pettson ja Findus: Slåbbågáhkko, Sven Nordqvist (E-skuvla, 2015 m.fl.)

Ábmut: Oade dal njálgugit, Gunilla Bergstöm( Sámi Girjjit, 1984 m.fl.)

Sune viertti oadet, Tord Nygren (Sámeskåvllåstivrra [Sameskolstyr.], [1995] m.fl.)

Thomas, Stoahká gáhttujn, Gunilla Wolde (Sáme åhpadusráde, 1999 m.fl.)

Felix, Tjádjánam, Helena Bross (Sámeskåvllåstivrra [Sameskolstyr.], 1995 m.fl.)

Milli ja Bolfi, Rievsagahttemin, Torkel Rasmussen (ČálliidLágádus, cop. 2013 m.fl.)