Guvvie: Tjállegoahte

Åarjelsaemien gærjavoesse // Sydsamisk bokkasse

Observera att den här sidan uppdateras allt eftersom och bygger på vad samiska läsare själva har sagt att de gillar att läsa. Det ska ses som en guide för bibliotek och skolor, och inte som en samisk litterär kanon.

Åarjelsaemien maanajgærjah / Sydsamiska barnböcker

Plupp jïh gïjredulvie, Inga Borg, Opal, [2017] m.fl

Prinsessa jïh snurke, Jonathan Emmet, Gïelem nastedh, 2015

Reapetjh jïh lopme ,  Gïelem nastedh, 2017

Jungele-gærja: voestes darjome-gærja mïerhkigujmie, Miriam Bos, Gïelem nastedh, 2016

Loeves baenie, Åse Klemensson, Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum, [2013]

Gosse Finduse lij onne jïh gaarvani, Sven Nordqvist,  E-skuvla, 2016 m.fl.

Millie gon Bolfieh: rïeksegh lidtedægan, Torkel Rasmussen, CálliidLágádus, 2018 m.fl.

Miesie Mavve: vïdtjele juelkiej nelnie, Madeleine Renhuvud, DAT , 2011

Biejjien nïejte, Marry Ailonieida Somby, Gïelem nastedh, 2017

Moere, Kari Stai,  Gïelem nastedh, 2016

Kråahpe, Trond-Viggo Torgersen, ČállidLágádus, cop. 2015

Gie goeksegem vaalteme, Cecilie Lanes, CálliidLágádus, cop. 2016

Sydsamiska ungdomsböcker

Beowulf, Rob Lloyd Jones, Gïelem nastedh, 2019