Lássagámmi, Ivgonvuonbahta. Gåvvå/Foto: Elin Anna Labba

Stipendieboenden // Stipendieboenden

Lásságámmi

Lásságámmi var Nils-Aslak Valkeapääs eget namn på huset han lät bygga i Ivgovuonbahta. Det är också namnet på den stiftelse som förvaltar rättigheterna till hans arv. Sedan Áillohaš gick bort har huset vid havet upplåtits som konst- och forskarbostad. Tanken är att stimulera de som bor där till konstnärlig och akademisk utveckling med samiskt fokus. Ansökningstiden är 1 september varje år och Lássságámmis styrelse väljer vilka som får bo i huset under olika perioder. De uppmuntrar samiska skribenter och författare att söka stipendieplats för sitt skrivande.

Läs mer

Ricklundgården

Ricklundgården är ett konstnärshem från 1940-talet som byggdes av Emma och Folke Ricklund. I sitt testamente skrev Emma Ricklund in att hon ville att konstnärer även efter hennes bortgång skulle få arbeta i ateljén. En stiftelse bildades och 1972 kunde man ta emot den förste stipendiaten. Styrelsens arbetsutskott utser stipendiater och ansökningar tas emot året runt. Alla konstnärer oavsett disciplin är välkomna att ansöka.

Läs mer

Kunsnershuset på Lofoten

På Kunstnerhuset i Svolvær kan du hyra in dig några dagar, veckor eller månader eller ta med elever och hålla en kurs. Läs mer.

Vistelsestipendium till Sveg

Medlemmar i Dramatikerförbundet och Författarförbundet kan söka vistelsestipendium till Henning Mankells gård i Överberg, strax utanför Sveg. Läs mer. 

Sara Lidman-gården

Medlemmar i Sveriges Författarförbund ges möjligheten att bo på Sara Lidman-gården i byn Missenträsk i Skellefteå kommun. Läs mer. 

Fler boenden

Tjállegoahte och Bágo letar efter fler stipendieboenden i Sápmi. Om du har några tips eller kontaktar till passande kreativa platser i Sápmi så kontakta oss!

På Norrländska litteratursällskapets sida hittar du fler stipendieboenden som kan sökas av dig som är medlem där.

Medlemmar i Författarförbundet kan också söka deras vistelsestipendier. 

Med stöd av: Sametinget, Region Norrbotten, Kulturrådet, Jokkmokks kommun, Svenska postkodsstiftelsen