Lássagámmi, Ivgonvuonbahta. Gåvvå/Foto: Elin Anna Labba

Stipendieboenden // Stipendieboenden

Lásságámmi

Lásságámmi var Nils-Aslak Valkeapääs eget namn på huset han lät bygga i Ivgovuonbahta. Det är också namnet på den stiftelse som förvaltar rättigheterna till hans arv. Sedan Áillohaš gick bort har huset vid havet upplåtits som konst- och forskarbostad. Tanken är att stimulera de som bor där till konstnärlig och akademisk utveckling med samiskt fokus. Ansökningstiden är 1 september varje år och Lássságámmis styrelse väljer vilka som får bo i huset under olika perioder. De uppmuntrar samiska skribenter och författare att söka stipendieplats för sitt skrivande.

Läs mer

Kunsnershuset på Lofoten

På Kunstnerhuset i Svolvær kan du hyra in dig några dagar, veckor eller månader eller ta med elever och hålla en kurs. Läs mer.

Vistelsestipendium till Sveg

Medlemmar i Dramatikerförbundet och Författarförbundet kan söka vistelsestipendium till Henning Mankells gård i Överberg, strax utanför Sveg. Läs mer. 

Sara Lidman-gården

Medlemmar i Sveriges Författarförbund ges möjligheten att bo på Sara Lidman-gården i byn Missenträsk i Skellefteå kommun. Läs mer. 

Fler boenden

Tjállegoahte och Bágo letar efter fler stipendieboenden i Sápmi. Om du har några tips eller kontaktar till passande kreativa platser i Sápmi så kontakta oss!

På Norrländska litteratursällskapets sida hittar du fler stipendieboenden som kan sökas av dig som är medlem där.

Medlemmar i Författarförbundet kan också söka deras vistelsestipendier. 

Med stöd av: Sametinget, Region Norrbotten, Kulturrådet, Jokkmokks kommun, Svenska postkodsstiftelsen