Bágo čálliid siebries första medlemmar. Govven: Pia Sjögren

Bágo birra // Om Bágo

Bágo čálliid siebrie är en skribent- och författarförening, bildad 2014. Bágo vill föra samman samer som skriver, oavsett språk och synliggöra samiska författare på den  litterära himlen. I våra stadgar står det att:

Föreningen har som ändamål att bedriva skriv- och läsfrämjande verksamhet med vikt lagd vid att stärka och utveckla framtagande av samisk litteratur som även innefattar översättningar.
Föreningen ska anstränga sig särskilt för att utveckla och stödja skribenters och översättares språkliga och litterära förmåga att uttrycka sig på samiska språk. I mån av möjlighet bör föreningen även stödja övriga nationella minoritetsspråksutövare i deras strävan att utveckla sina litterära förmågor.

Vi samarbetar också med föreningar och författare på andra nationella minoritetsspråk. Tillsammans med dem vill vi arbeta för att utveckla och etablera plattformar för böcker och författare i Sápmi. Föreningen grundades i september 2014 av studenter på Samernas Författarskola i Jokkmokk, och har idag ett 70-tal medlemmar.

STYRELSE

Johan Sandberg McGuinne, Lïkssjuo, ordförande
Sara Inger Eline Sara, Jåhkåmåhkke, vice ordförande samt ordförande för Tjállegoahte
Irene Partapuoli, Jåhkåmåhkke, styrelseledamot
Laara Mattsson, Dearna, styrelseledamot
Nina Nordvall Vahlberg, Jåhkåmåhkke, styrelseledamot
Birger Ekerlid, Staare, suppleant
Juvva Pittja, Ubmeje, suppleant

Kontakta Bágo

bagoforening[@]gmail.com

Ordförande: Johan Sandberg McGuinne

j-sandberg[@]hotmail.com